15 jaar ISD Bollenstreek

15 jaar ISD Bollenstreek

De Intergemeentelijke Sociale Dienst Bollenstreek vervult een belangrijke rol bij de ondersteuning van onze (kwetsbare) inwoners.  binnenkort bestaat de ISD alweer 15 jaar. Twee goede redenen om daar wat meer over te vertellen.

Opgericht in 2002

De ISD Bollenstreek is op 1 juni 2002 opgericht door de gemeenten Hillegom, Lisse, Noordwijkerhout, Sassenheim en Warmond. Per 1 januari 2006 kwam Voorhout erbij, toen de gemeente Teylingen ontstond. In 2007 sloot ook Noordwijk zich aan. De vijf ISD-gemeenten hebben samen zo’n 120.000 inwoners. Daarvan zijn er momenteel meer dan 9.000 cliënt van de ISD.

Uitgebreid takenpakket

De ISD Bollenstreek begon met de uitvoering van de Bijstandsweten het minimabeleid, met schuldhulpverlening en met de uitvoering van de Wet Voorzieningen Gehandicapten (denk aan scootmobielen en woningaanpassingen). Deze laatste wet ging in 2007 op in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), met als nieuwe taak het organiseren van Hulp bij het huishouden. Sinds 2015 is de Wmo verder uitgebreid met zorgtaken: het regelen van begeleiding en ondersteuning (zoals dagbesteding).

Drie keer zo veel

Sinds de start zijn er dus diverse uitvoeringstaken bij gekomen en is de ISD Bollenstreek flink gegroeid. Globaal genomen heeft de dienst nu 3 keer zo veel klanten als in het begin, 3 keer zo veel medewerkers en ook 3 keer zo veel uitvoeringsbudget. Eind 2016 ging het in Lisse om 250 bijstandscliënten en 800 cliënten voor andere vormen van inkomensondersteuning. Verder ging het om ruim 1100 cliënten voor diverse Wmo-regelingen en meer dan 40 cliënten schulddienstverlening. Het uitvoeringsbudget voor Lisse bedraagt dit jaar 8 miljoen euro.

Kwaliteit en waardering

De ISD-medewerkers zijn goed opgeleid en doen hun werk met grote betrokkenheid, zorgvuldigheid en inzet. De ISD levert dan ook kwaliteit, oogst waardering en steekt gunstig af bij andere sociale diensten in ons land. Dat blijkt telkens weer uit allerlei onderzoek. Al jaren krijgt de ISD Bollenstreek van cliënten een dikke 7 als rapportcijfer. Dat is bijzonder want cliënten en aanvragers krijgen niet altijd hun zin.

Een dienst om trots op te zijn

De ISD Bollenstreek is een moderne, lerende organisatie. Continu gericht op verbetering en in staat gebleken om flexibel in te spelen op nieuwe vraagstukken en ontwikkelingen. Zoals via internet aanvragen en toekennen van uitkeringen, meer aandacht voor maatwerk en situaties waar de regels tekortschieten. De dienst doet het goed, maar het kan en moet altijd beter. Een schallende loftrompet of een uitbundig feestje is dan ook niet gepast. Het gaat immers om serieuze zaken. Wel mogen we trots zijn op deze ISD en kunnen we de volgende 15 jaar met vertrouwen tegemoet zien!

week 19, mei 2017