Wie nu leeft, wie nu zorgt

Wie nu leeft, wie nu zorgt

U denkt vast bij uzelf: dit klinkt als een bekend gezegde, maar dan anders. Klopt helemaal.Het eigenlijke gezegde is “Wie dan leeft, wie dan zorgt”. Oftewel, we zien wel. We laten het eerst eens op z’n beloop. Dat kan natuurlijk niet als het om de zorg gaat.

Het moet anders én beter

In de zorg heeft de gemeente er nieuwe taken bij gekregen sinds vorig jaar. Bijvoorbeeld dagbesteding en jeugdhulp. Het overnemen en voortzetten van die zorg was de eerste opgave. Nu wordt het hoog tijd om verder na te denken over hoe we die zorgtaken anders en beter gaan uitvoeren. Anders, want de zorgvraag neemt toe en het budget neemt af. Maar ook beter, want het kan dichterbij, sneller en met meer maatwerk.

Een paar ideeën

Er zijn twee ideeën die ik heel belangrijk vind. Het zijn denkrichtingen op weg naar een oplossing. De eerste is dat we mantelzorg veel beter moeten ondersteunen. Een mantelzorger is iemand die intensief voor zijn of haar naaste zorgt. Dat kan een echtgenoot of partner zijn, een kind, een ouder of een ander familielid, maar ook een buurman/buurvrouw. In Lisse zijn een paar honderd mantelzorgers zwaar overbelast. Deze mensen moeten we echt verlichting bieden!

De tweede denkrichting is preventie en signalering. Als we eerder de weg kunnen wijzen, als we eerder (lichte) hulp kunnen aanreiken, kan dat zwaardere zorg voorkomen of uitstellen. Dat vraagt om meer menskracht. Ik denk daarbij aan een ‘zorgadviseur’. Iemand die naar mensen toegaat, met hen meedenkt en de weg wijst. Dat kan gevraagd of naar aanleiding van een signaal van anderen. Maar altijd vrijblijvend, niet-ambtelijk en vooral behulpzaam.

Nadenken moeten we samen doen

Dat nadenken over anders en beter moeten gemeente en inwoners samen doen. Want we hebben elkaar nodig voor oplossingen die ook echt gaan werken. Samen nadenken kan gemeentebreed, maar misschien ook per wijk of buurt. Ik wil over het anders en beter graag met u in gesprek. Dat gesprek willen we dit najaar of begin volgend jaar organiseren. Samen met de WMO-adviesraad. Ik hoop van harte dat u meedoet. Want we mogen het niet op z’n beloop laten. Wie nu leeft, wie nu zorgt!

Week 23, 2016