Category Archives: D66 weblog

Cultuur is absoluut geen luxe

Lisse, 14 februari 2010

Kunst en cultuur dragen bij aan de kwaliteit van leven, geven zin aan ons menselijk bestaan, zorgen voor de broodnodige reflectie. Zoals sport er is voor de lichamelijke conditie, zo helpen kunst en cultuur om de geestelijke conditie op peil te houden. Sommige mensen/partijen beperken hun blikveld tot het strikt religieuze domein van de cultuur, andere mensen/partijen vinden het al gauw te duur en overdreven luxe. Die opvattingen zijn vrij kortzichtig. We leven niet bij geld alleen. Continue reading Cultuur is absoluut geen luxe

Ruim baan voor de sport(vereniging)

Lisse, 7 februari 2010

Het belang van sport staat buiten kijf. Sport is gezond, brengt mensen bij elkaar, is een zinvolle vrijetijdsbesteding, is goed voor karaktervorming, enzovoort. Als het om sportaccommodaties gaat heeft de gemeente Lisse daar heel wat voor over. Het sportaanbod is groot. Recent is ook nog besloten tot een nieuw zwembad en een nieuwe sporthal. Lisse gooit qua accommodaties hoge ogen als sportcentrum van de Bollenstreek. Continue reading Ruim baan voor de sport(vereniging)

Zorg en welzijn raken het hart van de samenleving

Lisse, 1 februari 2010

Zorg en welzijn is een brede portefeuille waar heel veel in omgaat. In de gemeentelijke politiek lijkt het er vaak op dat de ´harde´ sector het meest belangrijk is. Maar in wezen raken zorg en welzijn het hart van onze samenleving. Daarbij gaat het immers om mensen. Mensen die hulp, ondersteuning en/of begeleiding nodig hebben. En ook mensen die andere mensen tot steun zijn. Continue reading Zorg en welzijn raken het hart van de samenleving

Een groot sociaal hart

Lisse, 24 januari 2010


Mijn weekbericht gaat dit keer over mijn portefeuille Sociale Zaken. D66 heeft een groot sociaal hart. Daarom voel ik mij er ook zo thuis. Eén van onze uitgangspunten is: beloon prestatie en deel de welvaart. Wij vertrouwen op de eigen kracht van mensen, maar het motto ‘ieder voor zich’ dekt niet onze visie op de maatschappij. Wij vinden solidariteit met de zwakkeren een kwestie van beschaving.

Continue reading Een groot sociaal hart

Samenwerken is een bestuurlijke kunst

Lisse, 17 januari 2010

Aan logboekachtig geneuzel doe ik niet mee. En columns schrijven is een kunst. Voor mij dus geen modern gedoe onder de vlag van een Engelse kreet. Maar ik wil wel graag kwijt hoe ik de afgelopen vier jaar heb ervaren en wat ik Lisse voor de komende periode toewens. Daarom breng ik de komende tijd wekelijks een bericht, waarin ik terugblik en vooruitkijk. Dat gaat steeds over een gebied (portefeuille heet dat deftig) waarvoor ik zelf direct verantwoordelijk ben geweest. Continue reading Samenwerken is een bestuurlijke kunst