Het zal me een zorg wezen

Het zal me een zorg wezen

Een rare uitdrukking eigenlijk

We kennen allemaal het gezegde: “Het zal me een zorg wezen”. Een rare uitdrukking, eigenlijk. Want wie dat zegt, bedoelt precies het tegenovergestelde. Hier wil ik het juist wél over een zorg hebben. Over een onderdeel van de zorg. Over hulp bij het huishouden, om precies te zijn.

Hulp bij het huishouden moet anders

Gemeenten hebben de taak om hulp te organiseren voor de inwoners die zelf hun huishouden niet meer kunnen doen.                         De rijksoverheid heeft besloten om de gemeenten daarvoor 28% minder geld te geven. Dus moeten gemeenten bezuinigen en naar manieren zoeken om het anders te doen. Daarom is hulp bij het
huishouden de laatste tijd landelijk veel in het nieuws.

Wat wil de gemeente Lisse?

De gemeenteraad heeft besloten om van de hulp bij het huishouden een algemene voorziening te maken. Dat betekent dat er geen officiële toewijzing (indicatie) meer plaatsvindt. Mensen moeten
hun hulp bij het huishouden voortaan helemaal zelf regelen, bijzondere situaties uitgezonderd. Wie het niet kan betalen, krijgt een groot deel van de kosten vergoed. Dit geldt sinds vorig jaar
voor nieuwe klanten.

De oude hulp bij het huishouden loopt nog even door

Wie vóór 2015 al hulp bij het huishouden had, houdt dat nog tot eind van dit jaar. Daarna geldt ook voor deze bestaande klanten de algemene voorziening. Zo is voor hen een ruime overgangstermijn in acht genomen. Maar intussen bestaat er grote twijfel over of hulp bij het huishouden als algemene voorziening wel is toegestaan. De rechter doet hierover rond de zomer uitspraak.

Een schoon en leefbaar huis

Als de algemene voorziening echt niet mag, is er een alternatief: een schoon en leefbaar huis. Dat werkt als volgt. We kijken eerst of iemand in aanmerking komt voor hulp bij het huishouden. Zo
ja, dan volgt niet meer de toewijzing van een aantal uren (zoals vroeger), maar dan staat voortaan het resultaat voorop:
een schoon en leefbaar huis. Dat kan voor iedereen anders zijn. Daarom maken zorgaanbieder en klant daar samen
afspraken over. Dit maakt efficiënter werken en daarmee kostenbesparing mogelijk.

Voors en tegens

Algemene voorziening of schoon en leefbaar huis. Beide hebben voors en tegens. De algemene voorziening is weliswaar voor de gemeente goedkoper, maar kan tot ongewenste situaties
leiden. Een gevaar is dat inwoners afzien van hulp, terwijl ze die hulp wel hard nodig hebben. Een schoon en fris huis is weliswaar duurder voor de gemeente, maar de zorgbehoevende inwoners blijven wel beter in beeld.

Een hele zorg

Hoe het ook uitpakt, de nieuwe hulp bij het huishouden moet in Lisse goed en zorgvuldig geregeld zijn. Het zal me letterlijk een zorg wezen!

week 15, 2016