De jeugd en de toekomst

De jeugd en de toekomst

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Zoals elk spreekwoord, is het maar gedeeltelijk waar en het gaat niet vanzelf. Want wat vandaag het geval is, kan morgen anders zijn. Daarom is er voor jeugd in de eerste plaats veel inzet nodig van ouders en opvoeders. Daarom
is goed onderwijs zo enorm belangrijk. Net als meedenken en
meebeslissen in de samenleving en deelnemen aan sport en
cultuur.

Jongerenparticipatie

Meedoen aan besluitvorming en meedenken over onze samenleving. Gemeenten vinden het moeilijk om deze vormen van participatie in praktijk te brengen. En zeker voor jongeren. Stemrecht bij verkiezingen vanaf 16 jaar zou een heel mooie stap zijn. Jongeren zijn heus al voor hun 18e heel goed in staat keuzes te maken. Maar dat is een landelijke zaak.In Lisse doen we op bescheiden wijze ons best. Zo kennen we eens per jaar een jeugdgemeenteraad, vooral bedoeld om kennis te maken met de gemeentelijke democratie. Op weg naar de nieuwe toekomstvisie Lisse 2030 gaan de klassen
maatschappijwetenschappen HAVO/VWO van het Fioretti
college met ons meedenken.

Sport en cultuur

Voor jongeren is ook deelname aan sport en cultuur van groot belang. Bij sport is daar weinig discussie over. Sporten is voor kinderen en jongeren leuk om te doen en draagt bij aan motorische en sociale ontwikkeling, aan gezondheid, weerbaarheid, sportiviteit en respect. Cultuur vinden ouders voor hun kinderen vaak minder
waardevol. Toch is ook (kennismaking met) cultuur belangrijk voor de ontwikkeling. Kunst en cultuur hebben een gunstig effect op leerprestaties, concentratievermogen, motoriek (denk aan dans, toneel) en emotionele intelligentie.

Geld is een drempel

In de gemeente Lisse is er een groot aanbod aan sport en cultuur voor de jeugd. Helaas zijn de kosten soms een belangrijke drempel voor deelname. Zeker voor gezinnen met een minimum inkomen. De kinderen uit die gezinnen ondervinden daardoor in mindere mate de gunstige effecten van deelname aan sport en cultuur. Voor een deel
van onze jeugd is er zodoende minder zicht op de toekomst die
we hen gunnen. Daar gaan we iets aan doen.

Jeugdsport- en cultuurfonds Lisse

Eind maart besluit de gemeenteraad over het voorstel om een Jeugdsport- en cultuurfonds Lisse op te richten. Voorlopig voor 3 jaar, met een budget van ruim €30.000,- per jaar. Het doel is dat Lissese kinderen van wie de ouders het niet kunnen betalen, toch kunnen meedoen aan sport en cultuur. Over het hoe en wat binnenkort meer berichten in de pers en op www.lisse.nl. Zo werken we voor meer jeugd aan een betere toekomst.

week 13, maart 2017