Nieuwjaarsspeech 2012

Over het weer mogen we niet klagen. Het afgelopen jaar hoorde tot de top 3 van warmste jaren die ons land heeft meegemaakt.  Maar het sociale en maatschappelijke klimaat ziet er bepaald niet mild uit. Voor velen dreigt een behoorlijke verschraling, mede door de forse bezuinigingen van rijkswege. In de bijstand is het gezinsinkomen ingevoerd en de nieuwe wet Werken Naar Vermogen werpt zijn schaduwen vooruit. Maar er komen nog meer, nieuwe bezuinigingen aan, zo kunnen we  uit Den Haag vernemen.
In economisch en monetair opzicht verkeren we al langer in zwaar weer, en de vooruitzichten stemmen verre van vrolijk. Ook in onze regio en in onze gemeente merken we steeds meer de gevolgen. Ondernemers en bedrijven hebben het moeilijk, en sommigen redden het helaas niet meer.
De gemeente Lisse is niet gevrijwaard van deze ontwikkelingen. Voor een aantal van de zogenoemde Grote Projecten staat inmiddels vast, dat zij niet tot uitvoering kunnen komen. Althans niet volgens de geplande opzet. De -soms vele jaren geleden- opgestelde uitgangspunten zijn door de sombere economische vooruitzichten onderuit gehaald. Sommigen doen in dit verband wel eens wat schamper over het motto van deze coalitie, nl  “En nu doorpakken”. Maar dat is al te gemakkelijk. Het is immers juist verstandig om projecten tijdig stop te zetten als deze door gewijzigde omstandigheden niet langer haalbaar blijken te zijn. Ook dat getuigt van doorpakken!
De meeste van deze projecten komen overigens in een nieuwe vorm weer op tafel. Dat geldt naar mijn stellige overtuiging voor het Floralistheater, Trompenburg, het Raadhuisplein en het Havenkwartier. En dat is,  zonder bombarie, geen blind optimisme. We gaan gewoonweg niet bij de pakken neerzitten.

Intussen zijn er gelukkig ook successen te vieren. Er wordt her en der gesloopt om ruimte te maken voor nieuwbouw, denk aan de Willibrordschool en het Fioretticollege, het nieuwe onderkomen voor Kindervreugd is in aanbouw, en het project Sportlaan is definitief en succesvol aanbesteed, zonder twijfel het grootste binnengemeentelijke herstructureringsproject dat Lisse ooit heeft gekend, met daarbij inbegrepen een prachtig nieuw zwembad en een fraaie nieuwe sporthal.
Ook is het vraagstuk van de bollengrondcompensatie voor de nieuwe plannen van Keukenhof bloementuin bevredigend  opgelost. Voor zowel de bloementuin als het landgoed Keukenhof is daarmee een grote hobbel weggenomen voor hun verdere gewenste ontwikkelingen.

Financieel en organisatorisch heeft de gemeente haar zaken goed op orde. De eigen bezuinigingsopgave ad 1,7 mln is gehaald, structureel, zonder veel gedoe en zonder het voorzieningennivo noemenswaard aan te tasten. We regisseren dat het een lieve lust is en het afgelopen jaar kwamen er weer nieuwe vormen van samenwerking bij: qua archeologie met Katwijk, qua gemeentelijke belastingen met Noordwijk, de milieutaken van de gemeente zijn overgegaan naar de Milieudienst West-Holland, en het jongerenwerk is ondergebracht bij de Stichting Welzijn Hillegom.
Nu we het er toch over hebben: Jong en Oud mogen in deze terugblik niet ontbreken. Er is een fikse inhaalslag uitgevoerd op het gebied van de speelruimtes. In mei vond de opening plaats van het fraaie Centrum voor Jeugd en Gezin. In september is Stichting De Paraplu opgericht. Deze stichting heeft de sociaal-culturele aktiviteiten van de SWOL onder haar baleinen genomen, een mooi initiatief van de ouderenbonden, waar de gemeente graag een startsubsidie voor over had. En eind van het jaar heeft de gemeente conform het accommodatiebeleid het gemeenschapscentrum De Beukenhof  aangekocht.

U hoort het, dames en heren, het afgelopen jaar was bepaald niet saai of zouteloos. In de eerste dagen van januari misschien nog wel, maar inmiddels heeft wethouder Van Zelst gezorgd voor een zo grote zoutvoorraad, dat ze er in Noord-Europa jaloers op zijn. Op het gebied van wegen en andere infrastructurele werken is niet stil gezeten. Groot onderhoud aan heel wat asfalt, extra parkeerruimte in De Blinkerd, de reconstructie van het 2e deel van de Kanaalstraat. Denk verder aan de nieuwe rotonde 2e Poellaan, en bovendien is ook de eerste binnengemeentelijke rotonde gerealiseerd bij de kruising Heereweg/Nassaustraat/Keukenhofdreef. Eigenlijk hoort daar nog een mooi kunstwerk op te staan, maar nu praat ik wellicht voor mijn beurt.
Nieuwe kunstwerken zagen we wel verschijnen bij de Madelief, Groot Nieuw Beest van Tom Claassen, en in de Kanaalstraat, Circle of Love van Kees Verkade. Op cultuurgebied kwam er een nieuwe beleidsnota, zodat we vanaf dit jaar Culturele Cafe´s gaan houden en een eigen dorpsdichter mogen begroeten.

Er waren nog veel meer nieuwe beleidsnota´s. Zoals de nieuwe Woonvisie, en aanverwant een nieuwe regeling voor startersleningen. Vooral dat laatste had heel wat politieke voeten in de aarde.
Verder natuurlijk de nota Economie en Toerisme, waarin naast tal van projecten o.a. de herinrichting van het Vierkant is aangekondigd, een fenomeen dat onze gemoederen elke 15-20 jaar schijnt te moeten bezighouden. Ook dit keer zal er ongetwijfeld veel discussie komen, over vragen als wat doen we met het kunstwerk van Jules Sadee, komt er nu eindelijk een muziektent, en zal de grote ceder het loodje leggen.
Dan was er nog een verstrekkend plan voor de vernieuwing van Sportpark Ter Specke. Ook dat verkreeg de instemming van de gemeenteraad, inclusief het daarvoor benodigde budget van 5 mln euro.  Dit plan heeft een zekere relatie met de financiele problematiek van FC Lisse, waarover het afgelopen veel is gezegd, maar het laatste woord nog niet is gesproken. Gelukkig voor de FC zijn na een magere competitiestart de laatste voetbalresultaten wel positief.
Op sportgebied is meer te memoreren. Er waren weer tal van nationale kampioenen die we nog later dit jaar zullen huldigen. In de zomer vond in Lisse een heus wereldkampioenschap plaats, de WK Double Decathlon, één van de vele evenementen tijdens het 50-jarig jubileum van atletiekvereniging De Spartaan. En heel bijzonder was de doorkomst door Lisse van de roze wielerkaravaan van de Giro begin mei. Het duurde al met al slechts 7 minuten, maar even stonden Lisse en de bollenvelden via helicopterbeelden helemaal op de Europese kaart.

Elke bloemlezing heeft zijn beperkingen. Niet alles kan genoemd worden. Zoals het twitteruur van het college, de aanplant van weer heel veel bollen voor een bloeiend voorjaar, de goed verlopen invoering van de regionale brandweer, en het nieuws dat het nieuwe politiebureau in Lisse onderdak vindt.
Maar wat we zeker niet onvermeld mogen laten is het feestelijk afscheid, nog maar kort geleden, van onze vorige burgemeester, Corrie Langelaar. En de aanstelling per 1 januari van de wnd burgemeester, mevrouw Lies Spruit. College en gemeenteraad zijn blij met haar, en wij hopen dat zij ook úw aller vertrouwen weet te winnen.”