curriculum vitae

I. Personalia
Naam De Roon, Arend Dirk (Adri)
Adres Lisse
E-mail zie contactformulier
Geboortedatum 05-09-1951
Bijzonderheid Ridder in de orde van Oranje Nassau (4 april 2018)
Gepensioneerd per 5 april 2018
II. Opleiding
Middelbaar onderwijs Gymnasium α (12 juni 1969), Groen van Prinsterer Lyceum, Vlaardingen
Universitair onderwijs Sociale Psychologie (25 februari 1977), Rijksuniversiteit Groningen
Cultuurwetenschappen (propedeuse 2020),  Open Universiteit
Cursussen, o.a. – Training adviesvaardigheden (GITP, 1990)
– Projectmanagement (Twijnstra Gudde, 1991)
– Management Leergang Overheid (De Baak, 1992)
– De wethouder als loco bij rampen (VNG, 2008)
– Training Mediation (The Lime Tree, 2009)
III. Werkervaring
Secretaris vakgroep
sept 1974- sept 1975
R.U. Groningen, vakgroep Sociale Psychologie
Onderzoekmedewerker
juli 1976–mei 1979
Nederlandse Stichting voor Zuiver Wetenschappelijk Onderzoek (ZWO), werkzaam bij de vakgroep Sociale Psychologie van de R.U. Utrecht. Het project is afgerond met het boek Meningen en Media (Wiegman, de Roon en Snijders, 1981).
Wetenschappelijk               medewerker
mei 1979–mei 1980
R.U. Utrecht, Vakgroep Sociale Psychologie
Communicatie-                           onderzoeker
mei 1980– november 1983
Rijksvoorlichtingsdienst, Directie Toepassing Communicatietechniek, afdeling Communicatieonderzoek en Economische Zaken
Afdelingshoofd
november 1983–april 1988
Rijksvoorlichtingsdienst, Directie Toepassing Communicatietechniek, afdeling Communicatieadvisering en Projectcoördinatie
Afdelingshoofd
april 1988–januari 1995
Ministerie van SZW, Centrale Directie Voorlichting Bibliotheek en Documentatie, afdeling  Voorlichting aan Publiek en Intermediairen
Plv. directeur
november 1989–januari 1995
Ministerie van SZW, Centrale Directie Voorlichting, Bibliotheek en Documentatie; tevens plv. lid Voorlichtingsraad
Rijksconsulent Sociale Zekerheid
januari 1995-mei 1997
Ministerie van SZW, Directie Toezicht, Hoofd van het Rijksconsulentschap Sociale Zekerheid regio Noord-West (provincies Noord-Holland en Utrecht).
Directeur
mei 1997-oktober 2002
Communicatiemanagement Consultants BV (CMC), Den Haag; latere/huidige naam: Tappan Communicatie.
Statutair directeur in loondienst.
Van oktober 2002 tot oktober 2005 één dag per week aan het bureau verbonden als directeur communicatieonderzoek.
Wethouder
april 2002–april 2006
Gemeente Lisse. D66, van buiten de raad.
Portefeuilles: volkshuisvesting, sociale zaken, ouderenbeleid, jongerenbeleid en communicatie. 3e loco-burgemeester. Extra portefeuilles vanaf oktober 2005: financiën,  grondbeleid, welzijn, onderwijs, sport en cultuur.
Bijzondere nevenfuncties:
– lid algemeen bestuur SDB en regio Holland Rijnland;
– voorzitter portefeuillehouders-overleg Jeugdbeleid regio Holland Rijnland;
– lid dagelijks bestuur werkvoorzieningschap Maregroep;
– voorzitter Intergemeentelijke Sociale Dienst Bollenstreek.
Wethouder
april 2006–april 2010 
Gemeente Lisse. D66, van buiten de raad.
Portefeuilles: sociale zaken, zorg en welzijn, jeugd, cultuur en sport. 1e loco-burgemeester.
Bijzondere nevenfuncties:
– lid dagelijks bestuur regio Holland Rijnland, portefeuille Sociale Agenda (arbeidsmarkt, jeugd&onderwijs, zorg en cultuur); uit dien hoofde o.a.
– voorzitter portefeuillehouders-overleg Sociale Agenda Holland Rijnland,
– bestuurslid Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid (RPA) Rijn-Gouwe
– voorzitter regionale regiegroep Voorkoming Voortijdig Schoolverlaters.
Wethouder
april 2010-april 2014
Gemeente Lisse. D66, van buiten de raad.
Portefeuilles: sociale zaken, zorg en welzijn, jeugd, onderwijs-inhoudelijk, cultuur en sport, juridische zaken en personeel en organisatie. 2e loco-burgemeester. Vanaf april 2013 1e loco-burgemeester.
Bijzondere nevenfuncties:
– voorzitter Intergemeentelijke Sociale Dienst Bollenstreek
– bestuurslid Vereniging Zuid-Hollandse Gemeenten;
– lid algemeen bestuur regio Holland Rijnland
– lid regionale regiegroep Voorkoming Voortijdig Schoolverlaters
 Wethouder
april 2014-4 april 2018
Gemeente Lisse. D66.
Portefeuilles: sociale zaken, zorg en welzijn, jeugd, onderwijs, cultuur, duurzaamheid, bestuurlijke samenwerking. 1e loco-burgemeester.
Bijzondere nevenfuncties:
– voorzitter Intergemeentelijke Sociale Dienst Bollenstreek                                                        – lid algemeen bestuur regio Holland Rijnland                                                                                 – lid dagelijks bestuur RDOG Hollands Midden
IV. Nevenactiviteiten
politiek/bestuurlijk *D66-Lisse
– penningmeester (1993-1994)
– voorzitter campagnecommissie (1993-1994, 1997-1998)
– lid programmacommissie (1993, 1997)
– gemeenteraadslid (april 1994-april 1998)
– voorzitter steunfractie (1998-2002)
– voorzitter programmacommissie (2001, 2005, 2009, 2013)                                                            – voorzitter (sinds 10 januari 2019)                     *Gemeente Lisse                                                                – bijzonder ambtenaar burgerlijke stand (babs) (sinds 5 februari 2019)
beroep en belangen- behartiging *Rijksvoorlichtingsdienst
– voorzitter Dienstcommissie RVD (1985-1988).NGPR, *Vereniging voor Public Relations en Voorlichting (huidige naam: Logeion)
– lid Onderwijsraad (1985–1988; 1992-1994)
– bestuurslid Onderwijs en Examens (april 1988-april 1992)
– lid Commissie van Beroep NGPR-examens (1992-1994)                                                         *Geregistreerd mediator (2009-2012)
sport *Bowling
– voorzitter Groninger studentenbowlingvereniging (1970-1973)
– voorzitter bowlingvereniging Groningen (1973-1977)
– secretaris Nederlandse Bowling Federatie (1977 -1985)
– bestuurslid Fédération Internationale des Quilleurs, Zône Europeènne (1980-1981; 1983-1984)
– erelid Nederlandse Bowling Federatie (mei 1985)
– voorzitter Commissie van Beroep Nederlandse Bowling Federatie (1985-1994)                                                                       *Hockey
– voorzitter hockeyvereniging Hisalis (1998-2002)
cultuur *Stichting Kasteel Keukenhof  Cultureel
– voorzitter (2011-2015)
*Stichting Museum De Zwarte Tulp                       – secretaris (vanaf juli 2019)                                     – coördinatie Collectiebeheer (vanaf februari 2021)
vrije tijd bridge, fietsen, wandelen, golf, lezen, bollenpoezie, lid van Probus Hillegom-Lisse 1