functie en portefeuilles

Zoals vermeld op de gemeentelijke website
Op de website van de gemeente Lisse (www.lisse.nl) stond in de periode 2014-2018 de volgende informatie over mijn functie en portefeuilles.

Foto van A.D. (Adri) de Roon

A.D. (Adri) de Roon

Locoburgemeester, wethouder
Achterweg 25
Lisse
T: 14 0252

Hoofdfunctie

Locoburgemeester, wethouder

Portefeuille

 • Werk en Inkomen, zorg en jeugd, w.o. transitie 3 D(ecentralisaties) in het sociale domein
 • Welzijn
 • Subsidiebeleid
 • Kunst/cultuur/monumenten
 • Volksgezondheid
 • Onderwijs
 • Duurzaamheid

Nevenfuncties

 • voorzitter Intergemeentelijke Sociale Dienst Bollenstreek (onbezoldigd)
 • Lid AB KDB (Maregroep)
 • Lid AB Holland Rijnland
 • Lid DB en AB RDOG Hollands Midden

Aanvullende informatie
Daarnaast ben ik voorzitter van de Stuurgroep Lokaal Loket Lisse, en heb ik periodiek overleg met de volgende gemeentelijke adviescommissies:

 • Seniorenraad
 • WMO-adviesraad
 • Commissie Culturele Zaken
 • Commissie Kunstaankopen
 • Commissie Monumentenbeleid