functie en portefeuilles

Zoals vermeld op de gemeentelijke website
Op de website van de gemeente Lisse (www.lisse.nl) staat de volgende informatie over mijn functie en portefeuilles.

Foto van A.D. (Adri) de Roon

A.D. (Adri) de Roon

Locoburgemeester, wethouder
Achterweg 25
Lisse
T: 14 0252

Hoofdfunctie

Locoburgemeester, wethouder

Portefeuille

 • Werk en Inkomen, zorg en jeugd, w.o. transitie 3 D(ecentralisaties) in het sociale domein
 • Welzijn
 • Subsidiebeleid
 • Kunst/cultuur/monumenten
 • Volksgezondheid
 • Onderwijs
 • Duurzaamheid

Nevenfuncties

 • voorzitter Intergemeentelijke Sociale Dienst Bollenstreek (onbezoldigd)
 • Lid AB KDB (Maregroep)
 • Lid AB Holland Rijnland
 • Lid DB en AB RDOG Hollands Midden

Aanvullende informatie
Daarnaast ben ik voorzitter van de Stuurgroep Lokaal Loket Lisse, en heb ik periodiek overleg met de volgende gemeentelijke adviescommissies:

 • Seniorenraad
 • WMO-adviesraad
 • Commissie Culturele Zaken
 • Commissie Kunstaankopen
 • Commissie Monumentenbeleid