Standpunten Leidsch Dagblad

LD1 Moet Lisse zelfstandig blijven, of moet er één fusiegemeente in de Bollenstreek worden gevormd?
D66 is voorstander van één sterke gemeente in de Bollenstreek. Dat is het meest in het belang van de streek en van Lisse.  Alleen samen kan Lisse goed de toekomst aan en ook zichzelf blijven.

LD2 Moet Lisse doorgaan of stoppen met de bouwplannen in het gebied Raadhuisplein/Heemskerkplein?
Deze bouwplannen moeten doorgaan. Daar is democratisch toe besloten. Dit gebied moet hoognodig worden opgeknapt. Het project verfraait het centrum, bevat sociale woningbouw en levert werkgelegenheid op. Stoppen betekent verder verlies zonder enige opbrengst.

LD3 Wordt Huis van Cultuur Floralis een aanwinst of een dure miskleun?
Floralis wordt een aanwinst waar Lisse trots op zal zijn. Een echte publiekstrekker bovendien. Niks dure miskleun. Voor de podiumkunsten komt er eindelijk kwalitatief goed onderdak. En we krijgen een eigen moderne bioscoop.

LD4 Heeft het Lissese centrum een parkeerprobleem en zo ja, hoe moet dat worden opgelost?
Volgens recent onderzoek is er geen parkeerprobleem. Op enkele plekken is (toekomstige) aanvulling nodig . Met ca. 100 parkeerplaatsen erbij en regulerende maatregelen (uitbreiden blauwe zone, beter handhaven) blijft Lisse voor bezoekers een aantrekkelijk koopcentrum.

LD5 Waar mag, als het aan uw partij ligt, absoluut niet op worden bezuinigd?
D66 wil niet bezuinigen ten koste van kwetsbare inwoners, en daarom ook niet op dienstverlening, op deelname aan sport en cultuur (bibliotheek), op vroeg- en voorschoolse educatie, op het minimabeleid, op zorg en welzijn.

LD6 Waarop zou de komende tijd kunnen worden bezuinigd?
Als bezuinigingen nodig zijn, dan zoekt D66 die op het gebied van nieuwe investeringen en bij minder bureaucratie. Door meer samenwerking met omringende gemeenten kan worden bespaard op uitvoerende taken, accommodatiebeheer, automatisering en ambtelijke ondersteuning.

LD7 Hoeveel zetels gaat uw partij halen en welke coalitie heeft uw voorkeur?
D66 gaat voor 4 zetels of meer. Onze voorkeur gaat uit naar de coalitie waarmee we ons verkiezingsprogramma het beste kunnen realiseren. Wij sluiten geen enkele partij op voorhand uit.

LD8 Wie schuift u als wethouder naar voren en voor welke portefeuille?
De kandidaat wethouder voor D66 is Adri de Roon. Hij is een uitstekende trekker van de drie decentralisaties. Wij zien hem graag de portefeuilles sociale zaken en zorg en welzijn voortzetten.

LD9 Waarom moeten de Lissers beslist op uw partij stemmen?
Lissers stemmen op D66 vanwege onze speerpunten (o.a. sociaal, jeugd, duurzaamheid), omdat onze kandidaten ervaring, pit en ambitie hebben, omdat onze houding aanspreekt, en omdat wij ook na verkiezingstijd zichtbaar zijn. Open, betrokken, betrouwbaar!