Stellingen Witte Weekblad

Week 9, woensdag 26 februari 2014
* Zondagopenstelling van winkels leidt tot oneerlijke concurrentie.

Oneens
Concurrentie is overal aanwezig, ook op zondag, ook in gemeenten om ons heen. Bovendien wordt steeds meer via internet gekocht. Het is overduidelijk dat mensen hieraan behoefte hebben en van de zondagopenstelling dankbaar gebruik maken. D66 vindt dat winkeliers zelf de vrije keuze moeten hebben om de concurrentie aan te gaan. Dan moeten zij dus ook op zondag open kunnen zijn. Het zou oneerlijk zijn om dat in Lisse te verbieden. D66 legt de verantwoordelijkheid bij de winkeliers; zij horen het wel netjes met hun personeel te regelen.

week 8, woensdag 19 februari 2014
* Gemeenteraadsleden moeten zelf de afstand tot de burger verkleinen.

Eens
D66 vindt het de taak van gemeenteraadsleden om vooral ook buiten de raadszaal hun gezicht te laten zien en actief te zijn. Openstaan voor de inwoners en betrokkenheid tonen. Naar inwoners  luisteren en uitleggen waar je als raadslid voor staat en waarom je een raadsbesluit hebt gesteund of juist niet. Transparant zijn en eerlijk verantwoording afleggen. Niet alleen rond de verkiezingen, maar gedurende de hele raadsperiode. Dan verklein je de afstand tot de inwoners. D66 doet en deed dat volop. Wij zijn open, betrokken en betrouwbaar!

week 7, woensdag 12 februari 2014
* De seniorenraad heeft veel invloed op het gemeentelijk seniorenbeleid.

Eens
De seniorenraad heeft als klankbord en adviesorgaan een belangrijke functie voor de gemeente. Zij houdt zich actief bezig met allerlei zaken die ouderen raken. Adviezen van de seniorenraad worden dan ook serieus genomen. In elk geval door D66. De seniorenraad heeft dus zeker invloed op het gemeentelijk seniorenbeleid. Het is goed dat ouderen zich laten horen. D66 is een groot voorstander van inwonersparticipatie. De seniorenraad is daar naar onze mening een geslaagd voorbeeld van.

week 6, woensdag 5 februari 2014
* Realisatie van het project Floralis – Huis van Cultuur is risicoloos.

Oneens
Bij ieder project bestaan risico’s. Dat geldt ook voor nieuwbouw van woningen, een zwembad, een sporthal of een bibliotheek. De risico’s bij het project Floralis zijn beperkt en goed te beheersen. Het resultaat mag er straks zijn. We behouden als gemeente het CNB-gebouw en de mijnzaal , we krijgen een bioscoop en voor podiumkunsten komt er kwalitatief goede oefen- en speelruimte. Dat geeft een impuls aan culturele activiteiten. Voor Lisse wordt Floralis een aanwinst en een publiekstrekker binnen de regio. Volgens D66 is dat de investering waard.
week 5, woensdag 29 januari 2014
* De kansen voor starters op de lokale woningmarkt zijn vergroot.

Eens
D66 heeft zich steeds krachtig ingezet voor de starters in Lisse. De gemeente heeft in deze raadsperiode veel geld beschikbaar gesteld voor startersleningen. Voor nieuwbouwprojecten en laatst ook voor bestaande bouw. Ook zijn er meer betaalbare woningen voor starters gebouwd. Er is dus meer aanbod gekomen en de kans op een hypotheek is vergroot. D66 blijft ook in de toekomst voor starters opkomen. Want in Lisse moeten jonge mensen goed en prettig kunnen wonen.
week 4, woensdag 22 januari 2014
* De plannen voor het Raadhuisplein en ‘t Vierkant zetten de parkeermogelijkheden onder druk.

Kiest niet
Rond ‘t Vierkant komen er per saldo niet minder parkeerplaatsen. In het plan Raadhuisplein valt er beperkte parkeergelegenheid weg. Maar die komt elders in het centrum terug. Mede op aandrang van D66 neemt de gemeenteraad daarover eind februari een besluit. Dan weten we hoeveel parkeerplaatsen er volgens de raad in het centrum van Lisse moeten zijn, en hoeveel er dus nog bij moeten komen. Dan wordt ook duidelijk waar en wanneer dat gaat gebeuren. In elk geval, D66 maakt zich hard voor voldoende parkeergelegenheid in het centrum.

week 3, woensdag 15 januari 2014
* Voldoende inwoners van Lisse tonen zich actief betrokken bij de lokale politiek.

Eens
De meeste inwoners zijn erg betrokken bij Lisse en hun eigen leefomgeving. Dat zien we via social media en dat horen we in gesprekken in het dorp. D66 vindt dat de lokale politiek en de gemeente daar meer mee moeten doen. De communicatie met de inwoners kan veel beter. D66 wil bovendien dat de gemeente haar inwoners als partner ziet en hun initiatieven volop ondersteunt. Dan neemt de actieve betrokkenheid toe. Daar gaat het om bij lokale politiek. Daar maakt D66 zich sterk voor.