verkiezingsprogramma 2014-2018

 

Ruimte voor ambitie

IMG_0001
Zo luidt de naam  van ons verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsperiode 2014-2018.

U vindt het op onze website lisse.d66.nl

Hieronder staan de kernpunten.

 

 

 

Kernpunten verkiezingsprogramma D66 Lisse

D66 Lisse kijkt vooral naar de kansen in de opgaven waar de gemeente voor staat. Onze grondhouding is positief, toekomstgericht, maar ook realistisch. Verandering en vernieuwing zijn nodig, ook al is het financieel kader beperkt. Want wij willen dat Lisse bij de (moderne) tijd blijft. Daarom willen wij ruimte voor ambitie. De kernpunten van onze ambities vatten we hier kort samen.

Lisse is een mooi dorp. Fijn om in te wonen. Veel groen vlakbij en overwegend veilig. Met goede voorzieningen en een goed sociaal beleid. Dat willen we zo houden en versterken. Dat is onze ambitie.

De wereld om ons heen verandert in hoog tempo, de maatschappelijke ontwikkelingen gaan snel. Neem de steeds toenemende mogelijkheden van informatie- en communicatietechnologie en het gebruik van social media. De gemeente moet hier meer actief op inspelen. Dat is onze ambitie.

Mensen worden mondiger en willen meer zelf hun leven bepalen. Dat is heel logisch, zeker als de overheid van hen meer eigen verantwoordelijkheid vraagt. Dat betekent dat de gemeente haar burgers meer ruimte moet bieden voor eigen initiatief en hen meer als partner moet zien. De gemeente moet zich op dat punt ingrijpend veranderen en vernieuwen. Een liberaal Lisse is onze ambitie.

Wij willen een regionale intensieve samenwerking voor onze economie. Niet alleen tussen de bollenstreekgemeenten, maar ook met de ondernemers en de ondernemersorganisaties. Onze ambitie is inzet op innovatie en concurreren met de wereld buiten de regio (en niet met elkaar).

De rijksoverheid legt steeds meer taken bij de gemeente, maar bezuinigt daar fors op. Dat zien we vooral in het sociale domein. Om die nieuwe taken goed uit te voeren, moet de gemeente intensief met andere gemeenten samenwerken. Ondanks dat staan grote veranderingen en versobering voor de deur. Kwetsbare inwoners behoeven daarbij speciale aandacht; daarom zijn wij voor het principe van individueel maatwerk. Een sociaal Lisse is onze ambitie.

Duurzaamheid is een belangrijk onderwerp, dat steeds meer burgers en bedrijven aangaat. Het heeft alles te maken met de toekomstbestendigheid van onze samenleving in economisch, financieel en ecologisch opzicht. De gemeente moet het bevorderen van duurzaamheid tot hoofdpunt van beleid maken. Ook dat is onze ambitie.

De gemeente Lisse moet behoorlijk bezuinigen. Dat betekent keuzes maken. Onze ambities geven de richting aan. Niet wegbezuinigen wat we willen behouden, geen kortzichtige benadering die tot achteruitgang leidt; wel veranderen en vernieuwen, en verantwoord investeren in de toekomst. Alleen een solide financieel beleid kan dat mogelijk maken. Die uitdaging is onze ambitie.

Kortom, D66 maakt zich sterk voor een gemeente Lisse,
–          die actief meedoet met nieuwe communicatievormen,
–          die initiatieven van inwoners volop ondersteunt,
–          die innovatief samenwerkt met ondernemers,
–          en die het lef heeft om duurzaam te zijn.
Een sociale gemeente voor jong en oud, voor sterk en zwak,
en met een gezond financieel beleid.
D66 wil een gemeente Lisse die kansen zoekt en oplossingen biedt:
een gemeente met ambitie.
Daarom nu vooruit!
Stem op D66 Lisse