Waar is de gemeenteraad nou eigenlijk mee bezig?!

Waar is de gemeenteraad nou eigenlijk mee bezig?!

Misschien vraagt u zich dat wel eens af. Het antwoord kan kort zijn. Als hoogste bestuursorgaan van de gemeente heeft de gemeenteraad drie taken, namelijk controleren, kaderstellen en volksvertegenwoordiging. De gemeenteraad is in feite de Tweede Kamer van onze gemeente. De leden van de raad zijn gekozen door u als inwoner van Lisse. Met de besluiten die de gemeenteraad neemt, ga ik samen met mijn collega-wethouders aan de slag. Laten we eens kijken wat de gemeenteraad doet.

Controleren

Bij deze taak vraagt de gemeenteraad zich af: Doet de gemeente de dingen goed? Controleren betekent nagaan hoe de uitvoering van het beleid is verlopen. Terugkijken, dus. Dat gebeurt meestal aan de hand van dikke rapporten en verslagen met veel cijfers en details. Er zijn raadsleden die zich daarin uitleven. En natuurlijk, vaak kan er iets beter. Waar gehakt wordt, vallen nu eenmaal spaanders.

Kaderstellen

Hierbij is de kernvraag: Doet de gemeente de goede dingen?Kaderstellen betekent aangeven hoe het nieuwe beleid eruit moet zien, of dat er beleid moet worden aangepast. Vooruitkijken, dus. Dat alles op hoofdlijnen, want voor de uitwerking en de uitvoering is er het college van burgemeester en wethouders. Kaderstellen is voor raadsleden best een behoorlijke uitdaging.

Volksvertegenwoordiging

Luistert de gemeenteraad goed naar de inwoners? Dit is de meest voor de hand liggende taak van de gemeenteraad zou je zeggen. De raadsleden zijn immers in de eerste plaats volksvertegenwoordigers en geen boekhouders of beleidsmedewerkers. Zij geven u een stem en vertalen wensen van inwoners naar beleid. Het valt niet altijd mee om deze taak goed te doen, want de raad kan het niet iedereen naar de zin maken.

Oproep

In de gemeenteraad krijgt het controleren onevenredig veel nadruk, vind ik. Veel debatten gaan over terugkijken in plaats van over vooruitkijken, vind ik. Maar vooral de volksvertegenwoordigende taak vraagt om meer aandacht en verdere ontwikkeling, vind ik. Met participatie zijn we op de goede weg, maar nog lang niet halverwege. Democratische vernieuwing verdient in Lisse stevigere impulsen. Mijn oproep aan de (nieuwe) gemeenteraad is om van volksvertegenwoordiging meer werk te maken.

Samenvattend eindig ik –voor de kenners- met een knipoog naar een uitspraak van de apostel Paulus. Controleren, kaderstellen en volksvertegenwoordiging. Maar de belangrijkste daarvan is de volksvertegenwoordiging!

P.S. Overigens, mocht de aanhef van deze column u nog steeds intrigeren, meldt u zich dan gerust aan als gast van de raad! Dan kunt u het zelf eens meemaken. Zie www.lisse.nl

week 27, juli 2017