Wat kunt ú doen voor of in Lisse?

Wat kunt ú doen voor of in Lisse?

Positief

President Kennedy zei ooit: Vraag niet wat je land voor jou kan doen, maar wat jíj kunt doen voor je land. Dat is een positieve kijk op de wereld. Het is een mooi voornemen voor 2017 na alle gemopper, geklaag en negativiteit van de afgelopen jaren. Positief in de wereld staan en kijken wat jij kunt doen voor/in Lisse.
Een goed voorbeeld daarvan zijn vrijwilligers. Vrijwilligers verrichten werkzaamheden op allerlei gebied zonder dat zij  daarvoor worden betaald (soms krijgen ze een beperkte vergoeding). Bij de gemeentelijke nieuwjaarsreceptie hebben we een aantal vrijwilligers in het zonnetje gezet.

Onmisbaar

Vrijwilligers zijn onmisbaar. Ze zijn het cement van onze gemeenschap. De meeste verenigingen en veel organisaties kunnen niet zonder hun inzet. Zonder vrijwilligers zouden heel veel activiteiten niet eens bestaan of heel erg kostbaar worden. Ook in Lisse hebben we gelukkig veel vrijwilligers. Ik schat hun aantal op enkele duizenden.

Onbetaalbaar

De inzet van vrijwilligers is letterlijk en figuurlijk onbetaalbaar. Letterlijk zou je op astronomisch hoge bedragen uitkomen. Voor heel Nederland op tientallen miljarden euro’s. Maar geld slaat alles plat (en maakt meestal niet gelukkig). Als je vrijwilligerswerk zou gaan betalen, verandert het volledig van karakter. Het verzakelijkt en verarmt, nog los van wat er allemaal zou verdwijnen. Figuurlijk gezien is liberale marktwerking hier dus een slecht alternatief.

Vrije tijd

Betaald werk staat in ons land op nummer 1. Daar zijn goede redenen voor.  Maar of je nu werkt of niet, we hebben allemaal vrije tijd. Het gaat erom hoe je die invult. Het is opmerkelijk, maar vaak vinden juist mensen die het heel druk hebben,  toch nog tijd voor vrijwilligerswerk. Omdat het hen voldoening geeft (zinvol, je doet iets voor anderen) en waardering. En ze doen sociale contacten op. Vrijwilligerswerk is trouwens een prima recept tegen vereenzaming.

Altijd nodig

Aan vrijwilligers is altijd en overal behoefte. Je hoeft er geen diploma of opleiding voor te hebben. En het kan al om heel simpele dingen gaan. De vrijwilliger van nu heeft weinig tijd, wil wel een beperkte klus doen, maar zich niet (meteen) voor langere tijd binden. Dat kan allemaal. Het Welzijnskompas (zie hierna) en de stichting Present hebben daar ervaring mee.

Meer weten?

Wilt u ook in 2017 iets doen voor of in Lisse en zou u (misschien) vrijwilliger willen zijn? Het Welzijnskompas Hillegom Lisse (voorheen: Stichting Welzijn Lisse) helpt hierbij.
Bel (0252) 412667 of kom naar het spreekuur op 6 februari van 19.00 tot 20.00 uur in de bibliotheek aan de Koninginneweg 79a.

Week 3, 2017