Wie dit leest is gek!

Wie dit leest is gek!

Zodra we konden lezen en schrijven, vonden we dit soort teksten als kind ontzettend leuk. Wat later leerden we rekenregels, zoals ‘Meneer Van Dalen Wacht Op Antwoord’. Weet u nog? Tegenwoordig weten jonge kinderen vingervlug de weg op internet
en social media. Maar wat als je dat alles niet zo goed kan?

Laaggeletterdheid

Het zal u verbazen hoeveel mensen slecht kunnen lezen en schrijven. Of niet goed kunnen rekenen. Voor wie internet een ontoegankelijke, vreemde wereld is. Om en nabij maar liefst 10% van onze burgers is analfabeet of laaggeletterd. Ook hier in Lisse.
En mocht u misschien denken, dat het vooral ouderen zijn en mensen van buitenlandse herkomst, dan heeft u het mis. Die 10% gaat over de hele linie. Nog steeds komen jongeren van school met onvoldoende taal- en rekenvaardigheden. Het is dus een hardnekkig
probleem.

Meedoen in onze samenleving

Je kunt je afvragen hoe laaggeletterden hun weg vinden in onze samenleving. Soms hebben ze daar trucjes voor. Bijvoorbeeld: “Ik heb mijn bril vergeten, kunt u me zeggen wat daar staat?” Duidelijk is, dat veel informatie hen niet bereikt. De sterk toenemende digitalisering stelt steeds hogere eisen aan onze burgers. Dat zet laaggeletterden op achterstand en beperkt hun mogelijkheden om mee te doen, om werk te vinden enzovoort.

Wat kun je hieraan doen?

Natuurlijk wordt er in het onderwijs hard aan gewerkt om kinderen goed te leren lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden bij te brengen. Ouders en grootouders kunnen enorm bijdragen door hun (klein)kinderen al op jonge leeftijd regelmatig voor te lezen en rekenspelletjes te doen. Het is wetenschappelijk bewezen: dat helpt echt! En als u mensen kent die laaggeletterd zijn, neem hen dan eens mee naar de bibliotheek. Want wie zelf laaggeletterd is, leest dit stukje natuurlijk niet.

Bibliotheek heeft Taalhuis

Bij de aanpak van laaggeletterdheid speelt de bibliotheek een belangrijke rol. In Lisse is daar het Taalhuis gevestigd. Dat biedt allerlei materiaal, hulp en ondersteuning voor laaggeletterden.         Er zijn diverse laagdrempelige projecten met vrijwilligers die als taalcoach of taalmaatje optreden. Ook voor het aanleren van internetten en omgaan met moderne media kun je bij de bieb terecht.

Een prachtvoorziening

De bibliotheek in Lisse is al lang niet meer alleen een plek om boeken te lenen. Je kunt er voor álle media terecht. Je kunt er internetten en tijdschriften lezen. En op allerlei gebied is er ondersteuning te krijgen. Ga (weer) eens langs op Koninginneweg 22 of kijk op de website bibliotheekbollenstreek.nl.
Wie dat doet, is heus niet gek!

week 47, 2016