over het dichtlog

In juni 2008 ben ik op de gemeentelijke website begonnen met een dichtlog om delen van de collectie voor het publiek toegankelijk te maken in de hoop daarmee de waardering voor (bollen)poëzie te bevorderen. Tot medio februari 2011 zijn er in totaal 140 dichtlogs verschenen. Deze zijn allemaal hier opgenomen, met de oorspronkelijke publicatiedatum.

Voor de expositie Lentepoëzie (zie onder poëzietegels, publicaties, presentaties, expositie) heb ik in 2012 nog eens 16 dichtlogs gemaakt, en ook die staan op deze site.

In elk dichtlog staat doorgaans één gedicht of fragment centraal. Na een korte beschrijving van de auteur, zijn achtergronden en zijn gehele werk, is er aandacht voor de (literaire) context van het gedicht en soms enige uitleg van de inhoud. Tot besluit volgt dan het gedicht of het fragment zelf.

NB Het copyright van de poëzie berust bij de auteurs en/of rechthebbenden! Het copyright van de dichtlogs berust bij ondergetekende.

Thema’s
De meeste van de eerste 140 dichtlogs zijn door een onderliggend thema aaneengeregen; zo zijn thematische series ontstaan. Het scharnierpunt tussen de series is doorgaans een dichtlog waarin twee thema’s samenkomen. Ik vermeld hier de thema’s en de periodes waarin de dichtlogs zijn gepubliceerd.

 • wat is bollenpoëzie (juni 2008)
 • zoeken op internet + herkomst bloemennaam (juli 2008)
 • liedjes/liedteksten (eind juli – begin september 2008)
 • Engelse bollenpoëzie (half september – half oktober 2008)
 • kindergedichten (half oktober – begin november 2008)
 • geur (begin november – half november 2008)
 • dood en verval (half november – begin december 2008)
 • bollencultuur (begin december – eind december 2008)
 • lange gedichten (begin januari – eind januari 2009)
 • klassieke bollenpoëzie (eind januari – half februari 2009)
 • liefde (half februari – begin maart 2009)
 • Noord-Amerikaanse bollenpoëzie (begin maart – half maart 2009)
 • overgang van winter naar lente (half maart – begin april 2009)
 • Pasen (begin april 2009)
 • bollenvelden, bollenstreek en bloementuinen (eind augustus – half oktober 2009)
 • surrealisme (half oktober – half november 2009)
 • tulpengekte (half november – eind december 2009)
 • cabaret (half januari – half februari 2010)
 • overgang van winter naar lente 2 (half februari – eind maart 2010)
 • lente (eind maart – half april 2010)
 • vergelijking (half oktober 2010 – half februari 2011)