familiewapen

In het genealogisch werk “Zes eeuwen geschiedenis van het Flakkeese geslacht Den Braber” van de hand van de arts J.L. Braber te Dreischor zijn vele familiewapens van aanverwante geslachten opgenomen. Daarin vond ik ook het wapen van de familie DE ROON, die het geslacht (Den) Braber kruist bij XIV-85 en XV-134. Wie het wapen precies gevoerd heeft, is niet bekend. Er zijn b.v. geen zegels gevonden. Het wapen DE ROON kan heraldisch als volgt worden omschreven: een zesspakig rad van zilver op een veld van keel (heraldische naam voor rood), dekkleden van zilver en keel. De beeltenis van het wapen is terug te voeren op het beroep van de oudste naamdrager,namelijk dat van “raaymaker” (rademaker, wiel- of wagenmaker).

Uit: Het geslacht De Roon, L.H. Westdijk (1993)