publicaties

– A.D. de Roon en O. Wiegman.  De vorming van coalities: de relatie tussen theorie en praktijk.
Intermediair, 1977, 13 (49), p. 35-39.
– O. Wiegman en A.D. de Roon. Moeilijk versus makkelijk taalgebruik in een politieke boodschap.
Tijdschrift voor Taalbeheersing, 1979, 1 (3), p. 3-14.
– G.J. Kok en A.D. de Roon. Effecten van discrepantie, involvering en geloofwaardigheid op attitudeverandering.
Nederlands Tijdschrift voor de Psychologie, 1981, 36 (1), p.21-33.
– O. Wiegman, A.D. de Roon en Th. Snijders. Meningen en media. Politieke opponenten in een realistisch experiment.
Deventer/Van Loghum Slaterus, 1981.
– A.D. de Roon. How government is finding new applications for direct marketing.
20th Montreux Direct Marketing Symposium. Documentation II, april 1988, p. 148-153.
– A.D. de Roon. Voorlichting over sexueel geweld: de aanloop naar een massamediale campagne.
In: J. Katus en A. van der Meiden (red.), 1991. Jaarboek Public Relations en Voorlichting. 1991, Muiderberg/Coutinho, p. 85-95.
– A.D. de Roon. Overheidsvoorlichting: de progressie van een onvolgroeid beleidsinstrument.
In: B. Klandermans en E. Seydel (red.), 2e druk, 1991. Overtuigen en activeren; publieksbeïnvloeding in theorie en praktijk. Assen/Van Gorcum, p. 121-144.
– Idem, gewijzigde versie, 3e druk, 1996. p. 134-157.
– Idem, 4e druk, 2000, p. 134-157.
– A.D. de Roon. Voorlichting en de operatie Grote Efficiency.
In: J. Katus en A. van der Meiden (red.), 1992. Jaarboek Public Relations en Voorlichting 1992, Muiderberg/Coutinho, p. 68-77.
– A.D. de Roon en N. Borgesius. ALOVO: een methodiek voor het toewijzen van voorlichtingsbudget.
In: J. Katus en A. van der Meiden (red.), 1993. Jaarboek Public Relations en Voorlichting. 1993, Muiderberg/Coutinho, p. 86-95.
– A.D. de Roon en R. Middel (red.). De wereld van Postbus 51. Voorlichtingscampagnes van de rijksoverheid.
Houten/Bohn Stafleu Van Loghum, 1993.
– A.D. de Roon. Interactieve beleidsvorming vraagt om goed communicatiemanagement.
In: Maakt de mol een regendans? Den Haag/CMC, 1997.
– Adri de Roon. De toekomst van de overheidscommunicatie.
Seminar ‘De toekomst laat van zich horen’. Universiteit Twente, 20 oktober 1999.
– Adri de Roon. ‘Het resultaat telt, de rest is flauwekul’. Diversiteit in Rotterdamse communicatie.
Comma, 2001, 13 (1), p. 11-13.
– Roelf Middel en Adri de Roon. De zoektocht naar de externe communicatieadviseur.
In: B. Dewez, P. van Montfort, M. van Rooij en E. Voogt (red.), 2001.
Amsterdam/Boom, p. 232-244. Idem, 2e druk, 2003.
– Adri de Roon. Onderzoek Postbus 51 campagnes pretentieus. Comma, 2002, 14 (10), p. 6-7.
– Rein van Gisteren, Adri de Roon en Fred Woudenberg. Bijwerkingen van pokkenbeleid.
VNG Magazine, 28 maart 2003, 57 (13), p. 12.
– Adri de Roon. Jeugdbeleid en regierol gemeente.
Congres ´Samenwerking in het jeugdbeleid´.
Zeist/Elsevier, 18 september 2003.
– Ineke van Eerdenburg-Keuning, Anne Nieuwenhuis en
Adri de Roon (red.). De krokus wijst beton zijn grens. Een bloemlezing van gedichten en prenten. Lisse, september 2012.