publicaties

A.D. de Roon en O. Wiegman.  De vorming van coalities: de relatie tussen theorie en praktijk.
Intermediair, 1977, 13 (49), p. 35-39.
O. Wiegman en A.D. de Roon. Moeilijk versus makkelijk taalgebruik in een politieke boodschap.
Tijdschrift voor Taalbeheersing, 1979, 1 (3), p. 3-14.
G.J. Kok en A.D. de Roon. Effecten van discrepantie, involvering en geloofwaardigheid op attitudeverandering.
Nederlands Tijdschrift voor de Psychologie, 1981, 36 (1), p.21-33.
O. Wiegman, A.D. de Roon en Th. Snijders. Meningen en media. Politieke opponenten in een realistisch experiment.
Deventer/Van Loghum Slaterus, 1981.
A.D. de Roon. How government is finding new applications for direct marketing.
20th Montreux Direct Marketing Symposium. Documentation II, april 1988, p. 148-153.
A.D. de Roon. Voorlichting over sexueel geweld: de aanloop naar een massamediale campagne.
In: J. Katus en A. van der Meiden (red.), 1991. Jaarboek Public Relations en Voorlichting. 1991, Muiderberg/Coutinho, p. 85-95.
A.D. de Roon. Overheidsvoorlichting: de progressie van een onvolgroeid beleidsinstrument.
In: B. Klandermans en E. Seydel (red.), 2e druk, 1991. Overtuigen en activeren; publieksbeïnvloeding in theorie en praktijk. Assen/Van Gorcum, p. 121-144.
Idem, gewijzigde versie, 3e druk, 1996. p. 134-157.
Idem, 4e druk, 2000, p. 134-157.
A.D. de Roon. Voorlichting en de operatie Grote Efficiency.
In: J. Katus en A. van der Meiden (red.), 1992. Jaarboek Public Relations en Voorlichting 1992, Muiderberg/Coutinho, p. 68-77.
A.D. de Roon en N. Borgesius. ALOVO: een methodiek voor het toewijzen van voorlichtingsbudget.
In: J. Katus en A. van der Meiden (red.), 1993. Jaarboek Public Relations en Voorlichting. 1993, Muiderberg/Coutinho, p. 86-95.
A.D. de Roon en R. Middel (red.). De wereld van Postbus 51. Voorlichtingscampagnes van de rijksoverheid.
Houten/Bohn Stafleu Van Loghum, 1993.
A.D. de Roon. Interactieve beleidsvorming vraagt om goed communicatiemanagement.
In: Maakt de mol een regendans? Den Haag/CMC, 1997.
Adri de Roon. De toekomst van de overheidscommunicatie.
Seminar ‘De toekomst laat van zich horen’. Universiteit Twente, 20 oktober 1999.
Adri de Roon. ‘Het resultaat telt, de rest is flauwekul’. Diversiteit in Rotterdamse communicatie.
Comma, 2001, 13 (1), p. 11-13.
Roelf Middel en Adri de Roon. De zoektocht naar de externe communicatieadviseur.
In: B. Dewez, P. van Montfort, M. van Rooij en E. Voogt (red.), 2001.
Amsterdam/Boom, p. 232-244.                                                                                  – Idem, 2e druk, 2003.
Adri de Roon. Onderzoek Postbus 51 campagnes pretentieus. Comma, 2002, 14 (10), p. 6-7.
Rein van Gisteren, Adri de Roon en Fred Woudenberg. Bijwerkingen van pokkenbeleid.
VNG Magazine, 28 maart 2003, 57 (13), p. 12.
Adri de Roon. Jeugdbeleid en regierol gemeente.
Congres ´Samenwerking in het jeugdbeleid´.
Zeist/Elsevier, 18 september 2003.
Ineke van Eerdenburg-Keuning, Anne Nieuwenhuis en Adri de Roon (red.). De krokus wijst beton zijn grens. Een bloemlezing van gedichten en prenten. Lisse, september 2012.                                                                – Adri de Roon. Museum De Zwarte Tulp: bollencultuur en bloemenkunst. In: Samen Duin- en Bollenstreek. Lisse/Stichting Graaf Carel van Lynden en Gemeente Lisse, 2024, p. 144-155.