familienaam

De genealogie van onze familie is uitvoerig beschreven in het boekwerk ´Het geslacht De Roon´ van L.H. Westdijk (1993).
De genealogie is zijn levenswerk; hij heeft er meer dan 30 jaar
aan gewerkt. L.H. Westdijk is een volle neef van mijn vader.
De hier weergegeven teksten zijn letterlijk overgenomen uit dit boekwerk; cursieve teksten zijn van mijn hand.

De familie en haar naam
Het geslacht DE ROON is een uniek geslacht in de ware betekenis van het woord. Tot dusverre bleken namelijk alle dragers van die naam afkomstig te zijn van één stamvader. Het is ook een vrij oud geslacht: de filiatie is bewijsbaar op te voeren tot circa 1450.
Wat betreft de herkomst en betekenis van de familienaam tasten we in het duister. De naam duikt pas op in de zesde generatie bij Laurens Adriaensz de Roon, geboren in 1615, die ook wel DE ROOY alias DE ROON  genoemd wordt. Deze laatste toevoeging zou kunnen duiden op een verbastering van de bekende Brabantse naam
DE ROOY, maar zekerheid hieromtrent bestaat niet.

Herkomst en verspreiding
Ons geslacht is van oudsher afkomstig uit de streek van Sprang-Capelle in het Noordwesten van Brabant, dat vroeger tot Holland behoorde. Vandaar ook de Protestantse gezindte. Daar hebben de eerste tien generaties gewoond en wonen thans nog verscheidene leden van de familie De Roon. De eerste zeven generaties hebben zelfs uitsluitend in het toen nog zelfstandige dorp Sprang gewoond. Van 1683 af komen daar de naastgelegen dorpen Vrijhoeve en Capelle bij, waar lange tijd de grootste concentratie te vinden was. In 1924 zijn deze drie dorpen tot één gemeente Sprang-Capelle samengevoegd.
De eerste 300 jaar bleek de familie tamelijk honkvast. Later vindt
-eerst zeer bescheiden, maar vanaf 1900 in toenemende mate- uitzwerming plaats naar andere dorpen in de omgeving, naar andere provincies en zelfs naar andere landen.

Groei en omvang van de familie
Zoals wel meer zal voorkomen, zijn de generaties in de loop der tijd elkaar meer en meer gaan overlappen. De geboortejaren van de leden van eenzelfde generatie bestrijken een steeds langere periode, behalve uiteraard die van de laatste twee generaties. Dat blijkt uit het volgende overzicht dat begint met de 7e generatie, waar de familie zich in twee grote takken gaat splitsen:

Generaties

Aantal gezinnen

Aantal geboorten

Geboortejaren

Aantal jaren tussen eerste en laatste geboorte

VII

2

11

1633-1659

26

VIII

2

16

1676-1700

24

IX

4

34

1705-1740

35

X

8

56

1731-1792

61

XI

9

55

1766-1834

68

XII

8

69

1793-1872

79

XIII

21

150

1828-1910

82

XIV

33

162

1851-1944

93

XV

45

170

1879-1971

92

XVI

49

135

1921-1990

69

XVII

26

67

1951-1993

42

XVIII

6

11

1985-1993

8

Totaal: 1994 geboortes

De huidige omvang van de familie is niet nauwkeurig bekend. De volkstelling van 1947 kan als indicatie dienen. Maar ook de geboortes na 1900. Dat aantal bedraagt 354, waarvan er tenminste 50 zijn overleden. Rekening houdend met een groot aantal nog onbekende geboortes, kan de huidige omvang van het geslacht op ca. 400 leden worden geschat.

Stamvader
De stamvader van het geslacht DE ROON – maar wellicht ook van andere geslachten – is ene JAN, van wie verder niets bekend is, reden waarom hij niet opgenomen wordt. Hij zal omstreeks 1430 geboren zijn. Deze genealogie begint derhalve met zijn tot dusverre enig bekende zoon.

I. MEEUS (BARTHOLOMEUS) JANSZ
Hij zal omstreeks 1460 geboren zijn. Dat is uiteraard een schatting, gebaseerd op het gemiddelde verschil in leeftijd tussen generaties van circa 30 jaar.
Hij overlijdt te Sprang in of voor 1535, blijkens een akte van
14-5-1535. Ook van hem geldt, dat hij de stamvader van diverse geslachten kan zijn, waaronder dat van De Roon.
De naam van zijn echtgenote is nog onbekend. Voorzover bekend had hij drie zonen.
Hij koopt op 31 jan. 1492 een geseet (boerderijtje) in Sprang volgens de alleroudste gevonden akte.

We maken nu een sprong naar mijn plaats in de stamboom

Kinderen van XIV – 127: Arend de Roon

a. uit het huwelijk met Dirkje de Jong:

XV-131 LAURENS HENDRIK DE ROON
geboren te Rotterdam op 23-3-1923. Hij was laatst procuratiehouder bij de Scheepsbouwmaatschappij C. Verolme en woonde achtereenvolgens te Rotterdam, Slikkerveer en Rozenburg. Hij overleed te Rotterdam aan een hartkwaal in Ziekenhuis Bergweg op 27-11-1957 op de  leeftijd van nog maar 35 jaar. Hij trouwt te Veen op 7-11-1950 met JACOBA CORNELIA SCHOUTEN, geboren te Veen op 12-8-1925, dochter van TEUNIS DIRK ADRIAAN SCHOUTEN (geb. 1902) en JACOBA VAN DER VELDE (geb. 1903).

Kinderen: volgen XVI – 99 en 100

Kinderen van XV -131: Laurens Hendrik de Roon en Jacoba C. Schouten

XVI-99 Drs. AREND DIRK DE ROON
Geboren te Slikkerveer op 5-9-1951. Daarna woonde hij te Rozenburg, Maassluis, Groningen, Utrecht, Den Haag en Lisse. Hij is afgestudeerd als psycholoog en werkzaam bij de Rijksvoorlichtingsdienst. Hij trouwt te Den Haag op 2-11-1984 met LOUISE MARIA NETZ, geboren te Haarlem op 31-1-1953, dochter van HENDRIKUS THEODORUS NETZ en JOHANNA CLASINA DE JONG.

Kinderen: volgen XVII-82 t/m 84

XVI-100 DIRKJE DE ROON
Geboren te Slikkerveer op 21-3-1953. Ze woonde achtereenvolgens te Rozenbrug, Maassluis en Klaaswaal. Ze was 10 jaar lang rijksambtenaar en werkzaam bij het Ministerie van Landbouw, Directie Agrarische Hulp aan Ontwikkelingslanden, afdeling Voedselhulp. Ze trouwt te Maassluis met PIETER JAN VAN HEYST, geboren te Vlaardingen op 21-5-1951, zoon van SYTSE VAN HEYST en WILHELMINA PETRONELLA ZONDERVAN. Ze hebben twee kinderen en wonen thans te Klaaswaal.

Kinderen van XVI-99: Arend Dirk de Roon en Louise Maria Netz

XVII-82  ALIEKE ELISABETH DE ROON
geboren te Den Haag op 26-2-1986

XVII-83  CHARLOTTE JOHANNA DE ROON
geboren te Heemstede op 25-3-1988

XVII-84  MARJOLEIN LAURA HENRIETTE DE ROON
geboren te Lisse op 9-4-1989

toegevoegd door mij:

Kinderen van XVII-82 Alieke Elisabeth de Roon en Pierre Buizer

XVIII-? HUGO LOUIS BUIZER
geboren te Den Haag op 4-10-2018

XVIII-? NOAH JAN BUIZER
geboren te Den Haag op 16-10-2021

Kind van XVII-83 Charlotte Johanna de Roon en Floris Alexander Schoenmakers

XVIII-? MILAN ALEXANDER DE ROON
geboren te Den Haag op 15-11-2022

Kinderen van XVII-84 Marjolein Laura Henriette de Roon en Karel Soffers

XVIII-? MIA CHARLY ELISABETH SOFFERS
geboren te Haarlem op 27-10-2018

XVIII-? JUNE LAURIE LOUISE SOFFERS
geboren te Haarlem op 2-08-2021

Stamhouder?

In generatie XII zien we in de stamboom drie grote takken ontstaan. Van één van die takken ben ik stamhouder. Ik heb alleen drie dochters, en dus is mijn neef nu de stamhouder. Maar sinds mijn kleinzoon Milan Alexander de achternaam De Roon heeft gekregen is het de vraag of hij toch stamhouder is. Ik heb aan het CBG/Centrum voor Familiegeschiedenis om uitsluitsel gevraagd. Hieronder volgt het antwoord.

“Alleen in de ‘Wet op de adeldom’ staat juridisch vast dat het stamhouderschap alleen via de mannelijke lijn kan worden doorgegeven. Buiten die wetgeving om is stamhouderschap enkel een genealogisch begrip. In de traditionele genealogie kan het stamhouderschap alleen via de mannelijke lijn worden doorgegeven, van vader op zoon en zo verder. Echter, in de moderne tijd houdt stamhouderschap buiten de adel om geen juridische waarde en is een familie zelf vrij om het begrip invulling te geven. Als de familie wil dat de zoon van je dochter de ‘nieuwe’ stamhouder is van de familietak, kan dat dus.”

Wat mij betreft is Milan stamhouder van deze familietak.