kort curriculum vitae

1 Personalia             

NaamDe Roon, Arend Dirk (Adri)
Woonplaats Lisse
E-mailzie contactformulier
Geboortedatum05-09-1951
BijzonderhedenRidder in de orde van Oranje Nassau (4 april 2018) Erelid Nederlandse Bowling Federatie (15 mei 1985)
Gepensioneerdper 5 april 2018

2 Opleiding

Middelbaar onderwijsGymnasium α (12 juni 1969), Groen van Prinsterer Lyceum, Vlaardingen
Universitair onderwijs    Sociale Psychologie (25 februari 1977), Rijksuniversiteit Groningen
Cultuurwetenschappen (propedeuse 2020),  Open Universiteit
Cursussen, o.a.Training adviesvaardigheden (GITP, 1990) Projectmanagement (Twijnstra Gudde, 1991) Management Leergang Overheid (De Baak, 1992) Training Mediation (The Lime Tree, 2009)

3 Werkervaring

Secretaris1974-1975, R.U. Groningen, vakgroep Sociale Psychologie
Onderzoekmedewerker1976–1979, R.U. Utrecht, vakgroep Sociale Psychologie
Wet. medewerker1979–1980, R.U. Utrecht, Vakgroep Sociale Psychologie
Communicatieonderzoeker1980–1983, Rijksvoorlichtingsdienst, Directie Toepassing Communicatietechniek
Afdelingshoofd1983–1988, Rijksvoorlichtingsdienst, Directie Toepassing Communicatietechniek
Afdelingshoofd1988-1995, Ministerie van SZW, Centrale Directie Voorlichting Bibliotheek en Documentatie
Plv. directeur1989–1995, Ministerie van SZW, Centrale Directie Voorlichting, Bibliotheek en Documentatie; tevens plv. lid Voorlichtingsraad
Rijksconsulent Sociale Zekerheid1995-1997, Ministerie van SZW, Directie Toezicht, regio NoordWest
Directeur1997-2002,  Communicatiemanagement Consultants BV (CMC),  Den Haag; latere/huidige naam: Tappan Communicatie
Wethouder2002–2018, Gemeente Lisse. Wethouder voor D66.
Bijzondere nevenfuncties, o.a.
1e locoburgemeester (2005-2010, 2013-2018)
Voorzitter Intergemeentelijke Sociale Dienst (2002-2006, 2010-2018)
Lid DB werkvoorzieningsschap (2002-2006)
Lid DB regio Holland Rijnland (2006-2010)
Bestuurslid Vereniging Zuid-Hollandse Gemeenten (2010-2014)
Lid DB RDOG Hollands Midden (2014-2018)

4 Nevenactiviteiten

Politiek Voor D66 Lisse, o.a.
lid gemeenteraad  (1994-1998),
voorzitter (2019-2025)
Beroep en
belangenbehartiging
Rijksvoorlichtingsdienst:
voorzitter Dienstcommissie (1985-1988)
NGPR (huidige Logeion):
bestuurslid (1988-1992),
lid Onderwijsraad (1985-1988, 1992-1994)
SportNederlandse Bowling Federatie:
secretaris (1977-1985),
voorzitter Commissie van Beroep (1985-1994)
Hockeyvereniging Hisalis (Lisse):
voorzitter (1998-2002)
CultuurStichting Kasteel Keukenhof Cultureel:
voorzitter (2011-2015)
Stichting Museum De Zwarte Tulp:
secretaris (2019-2023)
Overig Geregistreerd mediator (2009-2012)
Gemeente Lisse:
bijzonder ambtenaar burgerlijke stand (babs) (tijdens wethouderschap, en van 2019-2024)