Category Archives: columns

Afscheidscolumn

Als afscheidscolumn wat kleine overpeinzingen over grote vragen. Het zijn vragen waar ik geen antwoord op heb. Moet alles steeds maar meer en beter, of kan het ook anders? En hoe dan? Ik laat u achter met misschien wat stof tot nadenken.

Bevoorrecht maar ontevreden

Mijn generatie, dat is de (oudere) generatie van nu, heeft het beter dan ooit tevoren. En ook beter dan de generatie hierna, vrees ik. Maar toch lijken velen ontevredener dan ooit. Nederlanders scoren in internationaal vergelijkend onderzoek steevast hoog op welvaart en geluk. Maar we zijn niet blij met wat we hebben, en zijn tegelijkertijd bang voor verandering. We zijn vrijer dan ooit, maar onverdraagzamer naar anderen en andersdenkenden. Hoe komt dat toch?

Langer leven maar met meer gebreken

We leven langer dan ooit, dat willen we graag. En het eind is nog niet in zicht. Maar een steeds groter deel van dat langere leven ondervinden we een slechtere gezondheid en forse) gebreken.

Onze gezondheidszorg is beter dan ooit. We willen de beste zorg, maar er niet meer voor betalen. Voor alle ziekten en kwalen die we overwinnen steken er steeds weer nieuwe de kop op. Vooral psychische stoornissen groeien ons ver boven het hoofd. Er is meer jeugdhulp nodig dan ooit. Wat is er aan de hand?

Meer media maar minder communicatie

We hebben steeds meer communicatiemiddelen tot onze beschikking. Maar we communiceren steeds slechter met elkaar. Er zijn meer mensen die zich eenzaam voelen. Buiten de familie- en vriendenkring fungeren social media steeds vaker als megafoon voor een klein aantal mopperaars, scheldpartijen, en halve of hele onwaarheden. Waarom gaan we hierin mee?

Meer en beter

Zo zijn er meer taaie vragen. Daarover denk ik soms verwonderd na. Een gedeeltelijke verklaring is misschien, dat alles altijd meer en beter moet. Meer en beter lijkt een ideaal, dat niet ter discussie staat. De razendsnelle ontwikkelingen verleiden ons daarin te blijven geloven. Overheid en politiek doen daar gretig aan mee. Maar beter is niet altijd goed. Soms is het betere zelfs de vijand van het goede.

Kan het ook anders?

Hoe komen we uit die dodenrit van goed naar steeds maar beter? Misschien kunnen we overstappen op een zoektocht naar anders. Anders is niet goed of beter, het is simpelweg in hetzelfde spoor blijven. Duurzaamheid is een mooi voorbeeld. Het besef neemt toe, dat we voor een duurzamere samenleving anders moeten denken en doen. Maar hoe moet het dan anders bij die vraagstukken die ik hierboven noemde? Tja, daar zoek ik nog een antwoord op…….

januari 2018

 

 

Van wespennest tot bijenhotel

Van wespennest tot bijenhotel

Laatst had ik een wespennest bij  mijn huis. Net onder de dakgoot, in de spouwmuur. Zelf had ik er nog niks van gemerkt. De loodgieter die de goten kwam vernieuwen, ontdekte het. Hij wilde pas verder met zijn werk als de wespen waren bestreden. Goede raad is duur, denk je dan. Maar dat bleek heel anders. Voor ik het wist, was ik helemaal enthousiast over bijen.

Continue reading Van wespennest tot bijenhotel

Waar is de gemeenteraad nou eigenlijk mee bezig?!

Waar is de gemeenteraad nou eigenlijk mee bezig?!

Misschien vraagt u zich dat wel eens af. Het antwoord kan kort zijn. Als hoogste bestuursorgaan van de gemeente heeft de gemeenteraad drie taken, namelijk controleren, kaderstellen en volksvertegenwoordiging. De gemeenteraad is in feite de Tweede Kamer van onze gemeente. De leden van de raad zijn gekozen door u als inwoner van Lisse. Met de besluiten die de gemeenteraad neemt, ga ik samen met mijn collega-wethouders aan de slag. Laten we eens kijken wat de gemeenteraad doet.

Continue reading Waar is de gemeenteraad nou eigenlijk mee bezig?!

De jeugd en de toekomst

De jeugd en de toekomst

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Zoals elk spreekwoord, is het maar gedeeltelijk waar en het gaat niet vanzelf. Want wat vandaag het geval is, kan morgen anders zijn. Daarom is er voor jeugd in de eerste plaats veel inzet nodig van ouders en opvoeders. Daarom
is goed onderwijs zo enorm belangrijk. Net als meedenken en
meebeslissen in de samenleving en deelnemen aan sport en
cultuur.

Continue reading De jeugd en de toekomst

Wat kunt ú doen voor of in Lisse?

Wat kunt ú doen voor of in Lisse?

Positief

President Kennedy zei ooit: Vraag niet wat je land voor jou kan doen, maar wat jíj kunt doen voor je land. Dat is een positieve kijk op de wereld. Het is een mooi voornemen voor 2017 na alle gemopper, geklaag en negativiteit van de afgelopen jaren. Positief in de wereld staan en kijken wat jij kunt doen voor/in Lisse.
Een goed voorbeeld daarvan zijn vrijwilligers. Vrijwilligers verrichten werkzaamheden op allerlei gebied zonder dat zij  daarvoor worden betaald (soms krijgen ze een beperkte vergoeding). Bij de gemeentelijke nieuwjaarsreceptie hebben we een aantal vrijwilligers in het zonnetje gezet.

Continue reading Wat kunt ú doen voor of in Lisse?

Een lening die loont?

Een lening die loont?

Met een lening kun je iets aanschaffen zonder er eerst (lang) voor te sparen. Maar het geld dat je leent, moet je wel een keer terugbetalen. En dan komt daar nog –soms fikse- rente bij. De terechte waarschuwing is dan ook: Let op, geld lenen kost geld!     Hoe zit dat bij de duurzaamheidslening van de gemeente Lisse? Loont die eigenlijk wel?

Continue reading Een lening die loont?