Clinton Scollard (1860-1932) – April Music

Hij was leraar en lector Engels aan enkele hogescholen, maar hield zich de tweede helft van zijn leven nagenoeg geheel bezig met schrijven. Zijn dichterlijke kwaliteiten kwamen tot ontwikkeling toen hij begin twintig was. Scollard heeft enorm veel gedichten gemaakt en een groot aantal dichtbundels gepubliceerd.

Thema’s in zijn poëzie zijn natuur, herinneringen, oorlog en patriottisme. Clinton Scollard was als poëet weliswaar technisch heel vaardig, maar een groot dichter was hij niet. De literatuurgeschiedenis noemt hem slechts terloops. Hij was bevriend met de meer bekende Amerikaanse dichter Bliss Carman.

 

Het gedicht ‘April music’ is opgenomen in Ballads : Patriotic & Romantic (deel: The Lyric Quest) uit 1916. Het is een heel opgewekt gedicht. De dichter laat daarin diverse bloemen lachen, zingen, roepen en praten. Deze stijlfiguur heet personificatie. Naast de krokus en de narcis ‘horen’ we de sleutelbloem (cowslip), de boslelie (trillium), de wilde anemoon (windflower), de kornoelje (dogwood), en het viooltje. Door het hele gedicht heen loopt ook een vergelijking: de heldere bloemenkleuren in de vrije natuur zijn als het ware vrolijke geluiden die als muziek in de oren klinken.

 

April music

The lyric sound of laughter
Fills all the April hills,
The joy-song of the crocus,
The mirth of daffodils.

They ring their golden changes
Through all the azure vales;
The sunny cowslips answer
Athwart the reedy swales.

Far down the woodland aisleways
The trillium’s voice is heard;
The little wavering wind-flowers
Join in with jocund word.

The white cry of the dogwood
Mounts up against the sky;
The breath of violet music
Upon the breeze goes by.

Give me to hear, O April,
These choristers of thine
Calling across the distance
Serene and hyaline,

To clear my clouded vision
Bedimmed and dulled so long,
And heal my aching spirit
With fragrance that is song!
Clinton Scollard, 1916