Als in Holland de sneeuwklokjes bloeien – Orkest Zonder Naam & De Karekieten

Als in Holland de sneeuwklokjes bloeien – Orkest Zonder Naam & De Karekieten

29-07-2008

Als in Holland de sneeuwklokjes bloeien - Orkest Zonder Naam & De Karekieten‘Ach vaderlief, toe drink niet meer’ Met dit levenslied begon in 1959 de carrière van de Zangeres Zonder Naam. Iedereen wist dat ze Mary Servaes heette (overigens geboren in Leiden als Rietje Bey). Eerder in de jaren vijftig bestond er ook een Orkest Zonder Naam, dat weten nu weinigen meer, en dat orkest had ook werkelijk geen (andere) naam. Het Orkest Zonder Naam stond onder leiding van dirigent Ger de Roos. Het was het vaste radio-orkest van de KRO (zoals de AVRO de Skymasters had, en de VARA de Ramblers). Voor de zang werkte het Orkest Zonder Naam samen met andere artiesten. Een gewilde partner vormde KRO’s kinderkoor De Karekieten, onder leiding van Willy Francois.
De voor de KRO gezongen teksten moesten destijds worden gekeurd (ja, echt waar!), en dat gebeurde bij dit orkest door ene mejuffrouw Nolthenius. Je moet daarbij bedenken, dat in die jaren de huiselijke gezelligheid het hoogste cultuurgoed was, met als doelgroep het huisgezin dat  ‘s avonds na het eten bij de radio zat. Over gezinsverband gesproken, één van de grootste hits van het Orkest Zonder Naam gaat over het gezamenlijk dagje uit:  het liedje Naar de speeltuin. U heeft het vast wel eens gehoord (“Af en toe gaan pa en moe, met ons naar de speeltuin toe, etc.”) Het werd gezongen door Kleine Heleentje (uit de Karekieten, dus) en haalde in 1952 een verkoop van meer dan 25.000 platen.
Van dit orkest en dat koor komt de bollenpoëzie  van vandaag: ‘Als in Holland de sneeuwklokjes bloeien’. Het is in 1954 op de plaat gezet. Wie zou denken, dat het een oer-Hollands lied was, komt bedrogen uit. Het is een regelrechte Duitse schlager uit de beginjaren ‘50, geschreven door Werner Cypris (tekst) en Ernst Bader (muziek). Übers Jahr, Wenn die Kornblumen blühen, zo heet het oorspronkelijk. De Nederlandse tekst is van Hans en Jan van Dijk. Zij veranderden korenbloemen in sneeuwklokjes, en zie hier het resultaat zoals uitgevoerd door het Orkest Zonder Naam & De Karekieten. Het lijken wel wat late sneeuwklokjes, overigens. Immers, de lammetjes stoeien al in de wei, en ze zingen van de mei….. 

Als in Holland de sneeuwklokjes bloeien

Als in Holland de sneeuwklokjes bloeien
Komt de lente, komt de lente
In de weide de lammetjes stoeien
Is het voorjaar in ’t verschiet
En we voelen ons blij
Als de vogels zo vrij
Koning winter is vergeten
Als in Holland de sneeuwklokjes bloeien
Zingen wij een lentelied

Zing van het voorjaar, zing van de mei
Koude en winter zijn weer gauw voorbij
Fluit met de vogels, zing met ons mee
Want ook in Holland komt de lentefee

Als in Holland de sneeuwklokjes bloeien
Komt de lente, komt de lente
In de weide de lammetjes stoeien
Is het voorjaar in ’t verschiet
En we voelen ons blij
Als de vogels zo vrij
Koning winter is vergeten
Als in Holland de sneeuwklokjes bloeien
Zingen wij een lentelied

Kom lieve lente, wacht niet te lang
Door bos en velden klinkt al ons gezang
Heel ons verlangen richt zich op jou
Toe, mooie lente, verjaag de winterkou

En we voelen ons blij
Als de vogels zo vrij
Koning winter is vergeten
Als in Holland de sneeuwklokjes bloeien
Zingen wij een lentelied