Communicatie laat zien hoe je bent en wie je wilt zijn

Lisse, 28 februari 2010

Communicatie is van essentieel belang voor goed bestuur. Dan bedoel ik niet alleen het verspreiden van nuttige informatie en het uitdragen van besluiten, maar ook het luisteren naar wat inwoners te zeggen hebben en reageren op hun signalen. Dus niet alleen zenden, maar ook ontvangen. Immers, communicatie hoort tweerichtingsverkeer te zijn. Want communicatie laat zien hoe je bent en wie je wilt zijn.

De afgelopen periode heeft de gemeente haar communicatie flink verbeterd. De gemeentelijke informatiepagina is uitgebreid. De gemeentelijke website is geheel vernieuwd en hoort bij de beste 50 van gemeentelijke websites. In de bibliotheek is een gemeentelijk informatiepunt geopend. Het blad B(l)oeiend Lisse is twee maal verschenen en huis aan huis bezorgd, net als diverse gemeentelijke informatiefolders. Bewonersbrieven zijn verbeterd en worden stelselmatig verstuurd als er werkzaamheden worden uitgevoerd. Er zijn buurtschouwen gehouden. De gemeentewinkel is geopend. Er is hard gewerkt aan een betere communicatie met en dienstverlening aan onze inwoners. We doen ook regelmatig onderzoek om dat te evalueren, en dan krijgt de communicatie steevast een ruime voldoende. Als wethouder van communicatie doet me dat deugd. Toch blijft er zeker te wensen over. Het komt nog steeds voor, dat een brief niet of veel te laat wordt beantwoord. Er zijn petities waarop maandenlang niet wordt gereageerd. Er zijn nog steeds vragen en verzoeken die te lang blijven liggen. Dat is niet goed. Dat raakt de kern van de gemeentelijke communicatie, dat raakt de betrouwbaarheid en de geloofwaardigheid van de gemeente. En daarom moet juist deze communicatie vanuit de gemeente nog veel beter.

In de verkiezingsprogramma’s van de meeste politieke partijen in Lisse is er aandacht voor de gemeentelijke communicatie. Het CDA vond dat kennelijk niet nodig, en SGP/CU en VVD volstaan met een enkele zinsnede. D66, Nieuw Lisse en PvdA hebben stevige voornemens genoteerd ten aanzien van de gemeentelijke communicatie.

Interessant is natuurlijk ook om de eigen communicatie van de politieke partijen tegen het licht te houden. Want dat zegt iets over henzelf en hoe zij in de wereld staan. Wie de moeite neemt om de verkiezingsprogramma’s door te nemen en te vergelijken, krijgt al een aardig idee. Wie dat te veel moeite vindt, kan ik aanraden mijn vorige columns nog eens te lezen. Campagnemiddelen zijn ook veelzeggend. Sommige partijen hebben kennelijk veel geld om uit te geven. Dat zegt mogelijk iets over de zuinigheid waarmee men de gemeentelijke portemonnee zal trekken. Het fenomeen van de campagnewinkel heeft in Lisse zijn intrede gedaan. Heel boeiend, want dat communiceert in feite naar de burger: komt u maar naar mij toe, in plaats van andersom. De leuzes van de diverse partijen geven ook een indicatie van de ambitie. Een Goede Raad, zo adviseert de SGP/CU. Hart Voor Lisse, zo claimt de PvdA. Het CDA biedt meer, namelijk Liefde Voor Lisse en schoof daarmee de titel van het eigen verkiezingsprogramma  ‘Met een vooruitziende blik!’ onder het verkiezingstapijt. Nieuw Lisse blijft net als vier jaar geleden roepen: ‘Omdat het werkt’, maar dat hebben we dus niet kunnen vaststellen. En de VVD wil Opnieuw Daadkracht, Zeker Nu. In combinatie met het door landelijk VVD ingegeven gehamer op lage lasten en gemeentelijke verspilling, moet je dan vrezen voor kaalslag in onze sociale en andere voorzieningen.

D66 hanteert kort maar krachtig de leuze Duidelijk. Dat past als een handschoen op het verkiezingsprogramma, en dat staat ook symbool voor ons optreden in de afgelopen vier jaar. D66 Lisse is niet alleen in verkiezingstijd in de wijken aktief, maar is de volle periode zichtbaar aanwezig en aanspreekbaar. D66 Lisse zoekt de inwoners op, en heeft een luisterend oor. Wij nemen altijd stelling en willen dat graag uitleggen. Communicatie laat zien hoe je bent en wie je wilt zijn. Open, betrokken, betrouwbaar. Duidelijk D66 Lisse.

Adri de Roon