Valse beeldvorming over lastenstijging

Lisse, 25 februari

Bezuinigingen en dreigende lastenstijging. Het zijn vaste onderwerpen bij iedere gemeenteraadsverkiezing. Alle partijen maken zich er druk over. Sommige overschreeuwen zichzelf (en hun recente historie), en maken andere partijen zwart. Dat alles voor de beeldvorming. De media echoën vrolijk mee, en doen af en toe ook nog een eigen duit in het zakje. Zo ook vandaag De Volkskrant, die opende met de kop “GroenLinks en D66 laten lasten snel stijgen”.

Ronduit een staaltje van valse beeldvorming, waarbij het woordje ‘snel’ nog volstrekt foutief is bovendien.Volgens het krantenbericht zouden colleges met voornoemde partijen de lokale lasten sinds 2006 het sterkste hebben laten stijgen. Geen woord over de redenen voor die stijging, geen woord over de financiële situatie van die gemeenten. Geen woord over het feit dat een groot deel van die lokale lasten (riool- en reinigingsrechten) in de meeste gemeenten kostendekkend moeten zijn. Een stijging daarvan heeft dus alles te maken met hoe een gemeente er op dat punt voor staat. En dat is weer vaak een erfenis van vorige colleges. Kwalijk is, dat de analyse van De Volkskrant fouten bevat. Men telt D66 mee in colleges waar we niet in zitten! De Volkskrant rapporteert over gemiddelden en vergroot daardoor kleine verschillen uit. De uitschieters zijn veel interessanter: in de 36 gemeenten met een grote lastenstijging (20% of meer) komt slechts één college met D66 voor, maar wel 27x PvdA, 27x CDA en 17x VVD. Landelijk gezien de grootste stijging (59%!) van de lokale lasten vond plaats in de gemeente Leiden, met een college waarin niet D66 maar wel PvdA, CDA en VVD zitting hebben. Kortom, door De Volkrant wordt een oorzakelijk verband gesuggereerd, dat er niet is en niet is aangetoond. En dat noem ik ronduit valse beeldvorming.

D66 Lisse neemt dan ook krachtig stelling tegen die valse beeldvorming. Voor Lisse geldt dit beeld in geen geval. Lisse hoort nog steeds tot de 25% gemeenten met de laagste lokale lasten. En D66 Lisse wil dat ook nadrukkelijk zo houden. Aldus ons verkiezingsprogramma, dat daarenboven een zeer solide financiële paragraaf heeft. Als wethouder heb ik portefeuilles als Sociale Zaken, en Zorg en Welzijn, waarin veel geld omgaat. Alle jaren is mijn standpunt, dat we het daarbij moeten doen met het geld dat we als gemeente van het Rijk krijgen. Dat is ook gelukt. Voor die portefeuilles was er dan ook geen reden om onze lokale lasten te verhogen.

Een ander bedenkelijk staaltje van valse beeldvorming komt van de kant van de (landelijke) VVD. Op affiches – ook in ons dorp- meldt de VVD: “Hoe minder belasting, hoe minder de gemeente kan verspillen”. Een zeer tendentieuze en laakbare kreet. En dom, bovendien. Deze leus suggereert immers, dat gemeenten geld verspillen, en bevestigt het beeld in Den Haag dat er op de gemeenten wel flink kan worden bezuinigd. Maar, wat hebben de raadsleden en de wethouder van de VVD dan de afgelopen jaren gedaan? Hebben zij zitten slapen? Zij hebben toch die zogenaamde verspillingen zelf goedgekeurd. Zo’n stupide leuze is grove imagoschade voor de gemeenten, en een belediging voor de gemeenteraden. En dat alles voor goedkoop scoren in de beeldvorming………….

Adri de Roon