De Jeugd en hun Toekomst

Lisse, 22 februari 2010

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Vergeleken met veel andere plaatsen in Nederland gaat het best goed met onze jeugd, maar weten we wel wat onze jeugd daar zelf van vindt? En doet de gemeente wel voldoende voor onze jonge inwoners? En ook voldoende om problemen te voorkomen? De meeste politieke partijen in Lisse laten zich hier niet of nauwelijks over uit!

Voor de jongeren in Lisse bestaan er twee grote knelpunten: 1. Er is veel te weinig zelfstandige woonruimte voor jongeren, en 2. Er is in Lisse voor de jeugd veel te weinig te doen.

Het knelpunt ‘wonen’ is de afgelopen periode maar beperkt aangepakt. Er is door de gemeente vooral ingezet op woningen voor zogeheten starters. Maar deze starters zijn vaak al behoorlijk op leeftijd! Jongeren komen haast niet aan de bak. Het tweede knelpunt kwam duidelijk naar voren uit de grote jeugdenquête die alweer vier jaar geleden gehouden is. Een grote meerderheid pleitte voor een bioscoop in Lisse, maar ook voor meer andere activiteiten. De bioscoop staat in de ijskast, en verder is ook niet veel initiatief ontplooid. In het jongerencentrum De Greef is het jeugdopbouwwerk begonnen met activiteiten voor jeugd onder 16 jaar. Ook is er sinds vorig jaar een mobiele hangplek gekomen, de JIP JOP bus. Onder de vlag van preventief lokaal jeugdbeleid is de basis gelegd voor het Centrum voor Jeugd en Gezin, dat begin 2011 de deuren zal openen. Of dat centrum er in zal slagen om behalve voor de ouders ook iets te gaan betekenen voor de Lissese jeugd is nog een spannende vraag.

Jongeren willen net zo goed serieus genomen worden als ouderen. De gemeente moet daarom echt werk maken van genoemde twee knelpunten. D66 Lisse heeft in haar verkiezingsprogramma duidelijk opgenomen wat zij aan deze knelpunten wil doen. Nadrukkelijk meer sociaal bouwen voor starters, en met name éénpersoons-wooneenheden realiseren voor jongeren van 18 tot 23 jaar. D66 Lisse pleit ook nadrukkelijk meer activiteiten voor de jeugd in wijken en op straat, en bij buurtgericht werken. Voor ondersteunen van initiatieven van anderen, zoals bioscoop, bollendisco enz. Voor meer speelterreinen en trapveldjes. Voor meer bewegingsonderwijs.

Het is opmerkelijk en veelzeggend, dat er bij de andere politieke partijen in Lisse nauwelijks tot geen aandacht is voor het knelpunt van woonruimte voor jongeren!  Slechts de PvdA zegt iets over “betaalbaar bouwen om jongeren de gelegenheid te geven in Lisse te (blijven) wonen”. Ook voor het knelpunt van te weinig activiteiten voor de jeugd is  -behalve bij PvdA en SGP/CU- geen animo te vinden. Voor de VVD gaat het bij jeugd alleen om onderwijs en overlast. Het CDA komt niet verder dan activiteiten in schoolverband en stageplaatsen. En Nieuw Lisse maakt zich er helemaal ultrakort van af met de kreet “oog en oor voor de jeugd”.

Met deze beschamend magere oogst moeten de jongeren van Lisse het de komende jaren kennelijk doen, als het aan de andere politieke partijen ligt. Je zal maar voor het eerst moeten stemmen…. Gelukkig is er één partij die het uitdrukkelijk opneemt voor de jeugd en ruimte wil voor jongeren. Het gaat immers ook om hun toekomst! Duidelijk D66 Lisse.

Adri de Roon