Cultuur is absoluut geen luxe

Lisse, 14 februari 2010

Kunst en cultuur dragen bij aan de kwaliteit van leven, geven zin aan ons menselijk bestaan, zorgen voor de broodnodige reflectie. Zoals sport er is voor de lichamelijke conditie, zo helpen kunst en cultuur om de geestelijke conditie op peil te houden. Sommige mensen/partijen beperken hun blikveld tot het strikt religieuze domein van de cultuur, andere mensen/partijen vinden het al gauw te duur en overdreven luxe. Die opvattingen zijn vrij kortzichtig. We leven niet bij geld alleen.

Drie jaar geleden is de nota ´Zicht op cultuur´ door de gemeenteraad vastgesteld. Een bescheiden aanzet tot een voor Lisse nieuw cultuurbeleid, gericht op concrete projecten en activiteiten en met een sterk accent op de bollencultuur en gemeenschapsbinding. Bescheiden, want met een beperkt budget, dat slechts eenvijfde van dat van Noordwijk bedraagt. Museum De Zwarte Tulp heeft daaruit een behoorlijke ondersteuning gekregen. Ook is een jaarlijks Cultureel Festival van de grond getild, waarvan we dit jaar alweer de 3e aflevering tegemoet mogen zien. Er is een Cultureel Platform Lisse opgericht. Over een paar maanden verschijnt een boek over Lisse in de jaren ´60, met prachtige verhalen en fraaie foto´s uit die tijd. Het project Bollenpoëzie heeft Lissese beeldende kunstenaars een kans willen geven. De bedoeling was te komen tot kleinere kunstwerken in de openbare ruimte, geïnspireerd door poëzie over onze vroege voorjaarsbloeiers. De realisatie daarvan verloopt helaas trager dan gehoopt. Het verzamelen van die bollenpoëzie is overigens voor mij persoonlijk een uit de hand gelopen hobby geworden (zie mijn dichtlog op de website van de gemeente Lisse). En last but not least zullen dit jaar twee beelden van topkunstenaars in Lisse worden geplaatst: tegenover de Madelief en in de Kanaalstraat. Dat gaat de kwalitatieve aankleding van ons (winkel)centrum een flinke impuls geven.

Er is het nodige in gang gezet, maar er blijft nog veel te wensen over. D66 Lisse vindt dat er meer culturele activiteiten moeten komen, en bovendien meer van een hoger niveau. Dat betekent ruimere subsidiemogelijkheden en meer ondersteuning voor de Lissese culturele verenigingen en organisaties, en dus meer cultuurbudget. Steeds hoort daarbij, dat deelname voor een ieder betaalbaar moet zijn. D66 Lisse wil ook meer samenhang in het cultuurbeleid, en dus horen monumentenbeleid en cultuurhistorie voortaan in één hand.

Veel partijen hebben weinig (nieuws) te melden als het om kunst en cultuur gaat. De PvdA spreekt warme woorden, maar komt niet verder dan het stimuleren van nieuwe culturele uitingen. De VVD zegt te hechten aan cultuurhistorie en muziekonderwijs, maar trekt er geen geld voor uit. Nieuw Lisse wil geen cultureel centrum, maar wel een verzamelgebouw voor kunstenaars en een muziektent. O ja, en ook een stadsdichter. Kunst en cultuur in Lisse verdienen echt meer dan een marginale inzet en wat losse flodders. Het gaat om de kwaliteit van onze gemeenschap, en dat is absoluut geen luxe. Er is een partij die vindt dat kunst en cultuur in Lisse een grotere rol moeten spelen. U had die partij ongetwijfeld al in beeld. Duidelijk D66 Lisse.

Adri de Roon