Ruim baan voor de sport(vereniging)

Lisse, 7 februari 2010

Het belang van sport staat buiten kijf. Sport is gezond, brengt mensen bij elkaar, is een zinvolle vrijetijdsbesteding, is goed voor karaktervorming, enzovoort. Als het om sportaccommodaties gaat heeft de gemeente Lisse daar heel wat voor over. Het sportaanbod is groot. Recent is ook nog besloten tot een nieuw zwembad en een nieuwe sporthal. Lisse gooit qua accommodaties hoge ogen als sportcentrum van de Bollenstreek.

Maar, hoe belangrijk ook, met alleen accommodaties en betaalbare tarieven ben je er nog niet. Het zijn immers de sporters en de sportverenigingen die het moeten doen!
In deze collegeperiode heb ik me ingespannen om de relatie tussen de sportverenigingen en de gemeente te verbeteren. Dat was hard nodig. Ik heb bijna alle sportverenigingen bezocht. Voor vele was het de eerste keer dat ze een wethouder spraken. Ik heb mijn bevindingen vastgelegd in het rapport ‘Sport in beeld’, dat in 2008 door de gemeenteraad is vastgesteld. Uiteraard bleken veel wensen van de sportverenigingen betrekking te hebben op accommodaties. Het nieuwe accommodatiebeleid stelt de gemeente in staat daar op een ordelijke en rechtvaardige manier mee om te gaan. Maar de sportverenigingen hebben ook andere zorgen, zoals beperkte financiële middelen, tekort aan vrijwilligers en sporttechnisch kader, problemen bij het organiseren van (grote) evenementen. Zeker de grote en op hoog niveau presterende verenigingen zijn zwaar belast. Hier lopen we tegen de grenzen aan van wat redelijkerwijs van vrijwilligers gevraagd kan worden. Gezien het belang van de sport voor onze inwoners en voor onze gemeenschap is het zaak dat de gemeente ook voor dit vraagstuk een visie ontwikkelt. Want Lisse heeft niet alleen goede sportaccommodaties nodig, maar ook vitale sportverenigingen. En voor dat laatste moeten we net zo goed de juiste randvoorwaarden scheppen.

De eerste sportnota van de gemeente Lisse komt er aan. Daarin wordt aan de sportverenigingen ondersteuning geboden als het gaat om sporten voor gehandicapten en voor het organiseren van evenementen. Dat is een goed eerste begin. Ik ben van mening, dat over verdere ondersteuning van de sportverenigingen moet worden nagedacht. D66 Lisse heeft daarover interessante ideeën en wil inspelen op de maatschappelijke rol van de sportvereniging. Kort gezegd, betekent dat D66 Lisse die verenigingen nadrukkelijk wil inzetten voor jeugd, ouderen, gezondheid en onderwijs. Die inzet wordt beloond met ondersteuning, zodat het mes aan meerdere kanten snijdt. In het verkiezingsprogramma van D66 Lisse staan diverse concrete voorstellen op dat punt.

En wat vinden de andere politieke partijen in Lisse? Natuurlijk vinden ook zij sport en een breed sportaanbod belangrijk. Het grote peloton onderstreept het belang van accommodaties en betaalbaarheid. Het CDA wil daarnaast nog wel sportactiviteiten in schoolverband financieren. Dat levert hen een enkel bonificatiepuntje op. De VVD wil dat sportverenigingen en onderwijs samenwerken. Vooruit, twee bonificatiepunten. Alleen de PvdA heeft serieus de achtervolging op de koploper ingezet. Hun demarrage betreft het breed stimuleren van sportbeoefening en het ondersteunen van verenigingen met topsporters. En wie is de koploper met ruim baan voor de sport? Deze voorzet kunt u gemakkelijk inkoppen. Duidelijk D66 Lisse.

Adri de Roon