Een groot sociaal hart

Lisse, 24 januari 2010


Mijn weekbericht gaat dit keer over mijn portefeuille Sociale Zaken. D66 heeft een groot sociaal hart. Daarom voel ik mij er ook zo thuis. Eén van onze uitgangspunten is: beloon prestatie en deel de welvaart. Wij vertrouwen op de eigen kracht van mensen, maar het motto ‘ieder voor zich’ dekt niet onze visie op de maatschappij. Wij vinden solidariteit met de zwakkeren een kwestie van beschaving.

Daarom willen wij de welvaart delen, en moet een ieder die zichzelf niet kan redden, op ondersteuning kunnen rekenen. Eigen inzet blijft van belang, want de ondersteuning kan het gemis aan eigen kracht nooit geheel compenseren.

Met voldoening stel ik vast, dat Lisse in de afgelopen periode een ruimhartig minimabeleid heeft ontwikkeld. De omringende gemeenten hebben ons voorbeeld inmiddels gevolgd. In het bijzonder hebben we aandacht voor kinderen uit arme gezinnen. Juist zij moeten immers mee kunnen doen in onze samenleving.

Ik ben er verder trots op, dat wij in Lisse vorig jaar een Armoedemonitor hebben gerealiseerd. Uiteraard gebeurde dat heel zorgvuldig en met respect voor privacy. Nu is bekend hoeveel en welke gezinnen moeten rondkomen met minder dan 110% van het sociaal minimum. Nadat heel gericht onder hun aandacht is gebracht waar zij recht op hebben, bleek het  aantal aanvragen voor bijzondere bijstand en aanverwante regelingen behoorlijk te zijn gestegen. Een succes dus voor de Armoedemonitor. De andere gemeenten in onze regio wilden deze stap nog niet zetten.

Op mijn initiatief is twee jaar geleden de uitvoering van de sociale voorzieningen ter discussie gesteld. Ik heb daarbij nadrukkelijk gepleit voor meer maatwerk en menselijke maat. Er is een merkbare koerswending ingezet op weg naar een beter evenwicht tussen de regels, de persoonlijke omstandigheden en de wijze waarop de cliënten benaderd worden.

Voor de komende periode wil D66 Lisse stevig blijven aansturen op meer maatwerk en menselijke maat. Zo willen wij dat indicaties voor hulp bij het huishouden (WMO) op grond van huisbezoek plaatsvinden. We vinden dat mensen die recht hebben op sociale voorzieningen daarover meer actief en gericht moeten worden benaderd . Ook willen wij niet bezuinigen op het minimabeleid. Duidelijke standpunten die onderstrepen dat D66 een groot sociaal hart heeft.

Afgaande op hun verkiezingsprogramma’s laten de andere partijen in Lisse zich in sociaal opzicht minder horen. De VVD beperkt zich tot aandacht voor fraudebestrijding en legt een strakke nadruk op werk. De PvdA zegt de sociale voorzieningen op peil te willen houden, maar neemt gas terug in geval van bezuinigingen: dan wil de PvdA de zwakkeren ‘zoveel mogelijk’ ontzien. En het CDA heeft slechts een korte paragraaf over sociaal beleid. Dat vermeldt alleen dat het CDA voor een sociaal beleid staat dat niemand uitsluit. Ik zou zeggen: kijk en vergelijk. Volgens mij is er maar één partij in Lisse met een groot sociaal hart. Duidelijk Ja D66 Lisse.

Adri de Roon