To daffodils – Robert Herrick

To daffodils – Robert Herrick

17-09-2008

To daffodils - Robert Herrick

Na de vakantie en na de liedteksten wordt het tijd voor het zwaardere werk. Van Engelstalige liedjes schakelen we over op serieuze Engelse bollenpoëzie. Van beroemde Engelse dichters. Om een vooruitblik van dit thema te geven: het gaat om Herrick, Wordsworth, Hardy, Wilde en Auden. Prachtige bollengedichten hebben zij gemaakt. Leest u met mij mee!
Robert Herrick (1591-1674) is de oudste van het illustere stel. Hij schreef ruim 2500 gedichten, waarvan er zo’n 1400 zijn gepubliceerd in zijn boek Hesperides in 1648. In de gedichten van Herrick zijn invloeden herkenbaar van de klassieke Romeinse poëzie (o.a. Horatius). Het Engelse plattelandsleven is een centraal onderwerp in zijn werk. De lyrische poëzie van Herrick is door haar direkte eenvoud ook vandaag de dag nog heel goed te begrijpen en te waarderen. 
Herrick studeerde in Cambridge en werd in 1623 tot priester gewijd. In 1629 werd hij door koning Charles I benoemd tot predikant in Devonshire. In de nasleep van de Engelse burgeroorlog werd hij uit zijn funktie gezet (1647), maar na de terugkeer van de monarchie is hij in 1662 weer in ere hersteld. Een interessante tijd was dat in het Engeland van het midden van de 17e eeuw, met een revolutie en Cromwell als Lord Protector, de Engels-Nederlandse zee-oorlogen (de triomftocht van admiraal De Ruyter bij Chatham) en niet veel later het Engels koningschap van onze Willem III. Nou ja, in die tijd dus leefde Robert Herrick, tot zijn dood vrijgezel gebleven, die soms  mooie gedichten maakte. Zoals het volgende.
To Daffodils
Fair Daffodils, we weep to see
You haste away so soon;
As yet the early-rising sun
Has not attain’d his noon.
Stay, stay,
Until the hasting day
Has run
But to the even-song;
And, having pray’d together, we
Will go with you along.

We have short time to stay, as you,
We have as short a spring;
As quick a growth to meet decay,
As you, or anything.
We die
As your hours do, and dry
Away,
Like to the summer’s rain;
Or as the pearls of morning’s dew,
Ne’er to be found again.